Studentenbonden voeren de verkeerde strijd

Nieuws | de redactie
20 augustus 2007 | De hoogte van de collegegelden is geen belemmering voor de internationale toegankelijkheid van ons onderwijs. Het geringe aantal studiebeurzen wel. Onder de kop ‘Torenhoge collegegelden voor studenten van buiten Europa’ spreken de studentenleiders Gijsbert Koren en Dolf van der Schoot, op ScienceGuide dd 14 augustus hun zorg uit over de toekomst van de kenniseconomie in Nederland.

Zij vrezen, dat de verhoging van de collegegelden voor studenten van buiten de EU broodnodig jong talent zal afschrikken. Dat zal wel meevallen. Ook deze nieuwe collegegelden zijn internationaal bezien niet bijzonder hoog. Studenten van buiten Europa vergelijken deze tarieven met wat wordt gevraagd in Amerika of het Verenigd Koninkrijk. En laten we de prijs voor hoger onderwijs in diverse andere landen niet uit het oog verliezen, ontwikkelingslanden inbegrepen. Soms wordt daar geen collegegeld geheven, maar betaalt men per tentamen of afsluitend examen. De tarieven kunnen tot honderden en zelfs duizenden euro’s oplopen.

Om je in die landen voldoende te kwalificeren voor een hogere opleiding, moet je een lange en kostbare educatieve weg afleggen. Goed voorgezet onderwijs en bijlessen (waar je meestal niet aan ontkomt) zijn kostbaar en alleen ten koste van veel (financiële) offers bereikbaar.  Ook om die reden komen buitenlandse studenten in Nederland uit milieus, waar men wel overwogen kiest voor een internationale opleiding. De gedachte, dat (hoger) onderwijs (bijna) gratis moet worden aangeboden , leeft vooral in Europa en niet in andere werelddelen. Ook realiseert men zich daar vaak beter dan bij ons dat goed onderwijs zijn prijs heeft.

Daar blijft het niet bij. Ook met de huidige gesubsidieerde collegegelden is een studieverblijf in Nederland duur. Een  internationale student moet, naast de specifieke kosten voor een studie, over een aardig maandelijks bedrag kunnen beschikken om in ons land te kunnen leven. Alleen met een volledige studiebeurs kun je het hier zonder eigen middelen redden, anders moet er altijd nog flink wat geld bij. Ook daarom zal de verhoging van de collegegelden niet leiden tot een verminderde interesse voor Nederland.

Nederland biedt met de voorgestelde verhoging van de collegegelden nog steeds  hoogwaardig hoger onderwijs aan voor een redelijk prijs.  Laat daarom degenen die het geld ervoor hebben het vooral ook hier komen uitgeven en niet elders.   Maar Nederland zou zichzelf te kort doen en bovendien breken met een oude traditie, als het daarbij bleef. Een land als het onze dient ruimhartig beurzen ter beschikking te stellen aan jong buitenlands talent met een smalle beurs. Dat is niet alleen een taak voor de overheid, maar ook voor de instellingen voor hoger onderwijs zelf en voor het bedrijfsleven.  Ons advies aan de studentenbonden: staar je niet blind op de hoogte van collegegelden, maar zet je in voor de beschikbaarheid van studiebeurzen.  Het waren tenslotte ook in Nederland de studiebeurzen die de poorten van het hoger onderwijs voor iedereen openden, niet de lage collegegelden.

Hanneke Teekens
Directeur Communicatie, Nuffic

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK