UvA/HvA maakt ‘dorpen’ in Amsterdam

Nieuws | de redactie
28 augustus 2007 | De samenwerking tussen de universiteit en hogeschool in Amsterdam gaat geïntensiveerd worden. Bij de opening van het academisch jaar zal voorzitter Karel van der Toorn aankondigen dat ziijn bestuur de vorming van 'stadcampussen' gaat bevorderen. "Onder de noemer ‘klein binnen groot’ streven de UvA en de HvA naar huisvesting in zogeheten stadscampussen."

Hij omschrijft deze vorm als “dorpen in de biotoop Amsterdam” die voor docenten en studenten een “overzichtelijke thuisbasis” zouden moeten zijn.  Daarnaast worden verschillende typen onderwijs beter geprofileerd door het instellen van undergraduate en graduate schools. Er gaat gestreefd worden naar meer eenheid in de organisatie van beide instellingen, zodat doorstroming, en eventueel stapeling van universitair en beroepsonderwijs, gemakkelijker wordt.

Het profiel van de universiteit beschrijft de UvA-voorzitter als volgt: “De UvA is een brede instelling die wil excelleren in onderwijs én onderzoek. De UvA kiest niet voor selectie aan de poort, maar wel voor het monitoren van studieprestaties en studiesucces, en een goed systeem van studieloopbaanbegeleiding. Van studenten en docenten vraagt de UvA de bereidheid om te willen excelleren. Studenten moeten zich uitgedaagd voelen, en voortdurend geprikkeld worden tot betere prestaties (bijvoorbeeld door honoursprogramma’s).”

De prestaties van docenten en onderzoekrs worden nadrukkelijker beoordeeld. Docenten kunnen door permanente scholing hun kennis en kunde verbeteren en onderzoekers worden beoordeeld op prestaties: succesvolle onderzoeksgroepen krijgen meer ruimte en excellente onderzoekers worden beloond met extra onderzoeksbudget.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK