Wim Timmermans – Groene Leefomgeving van Steden

Nieuws | de redactie
16 augustus 2007 |

Nederland is een stad. Nederland maakt deel uit van de groene deltametropool, die bestaat uit het gebied tussen de Randstad, het Ruhrgebied en Vlaanderen.

Groen staat onder druk, maar is voor de inwoners van groot belang. Het motto van het lectoraat is “als het groen goed is voor de stad, is de stad goed voor het groen”.

Het lectoraat is gestart in april 2007. Het richt zich in eerste instantie op het onderwijs. Vanuit te leren (en aanwezige) kennis en competenties van studenten worden projecten opgezet met gemeenten, stadsregio’s en provincies. Er wordt samen gewerkt met Wageningen UR. Het lectoraat participeert in een aantal internationale projecten.

Het lectoraat richt zich op tuin- en landschapsinrichting, bos en natuurbeheer en land en watermanagement. Dit gebeurt vanuit invalshoeken zoals klimaatproblematiek, bewonersparticipatie, groen en gezondheid, ecological engineering, zelfredzaamheid van steden en kunst en architectuur.

In 2007 wordt samen met de leerstoelgroep Sociaal Ruimtelijke Analyse een capita selecta verzorgd op het gebied van Recreatielandschappen.

In Hoogvliet heeft het lectoraat samen met Mattonoffice een klimaatmachine gerealiseerd.

Netwerk
Het lectoraat is actief in heel Nederland. Op dit moment worden projecten gedefinieerd met provincies waaronder Noord Brabant, regionale overheden als Haaglanden en Knooppunt Arnhem Nijmegen en steden als Amersfoort, Apeldoorn, Breda en Nijmegen. Samenwerking wordt opgezet met het onderzoeksinstituut Alterra en leerstoelgroepen Sociaal Ruimtelijke Analyse en Landgebruikplanning van Wageningen UR. Ook zijn werkafspraken gemaakt met architectenbureaus (RAL 2005/DJSA) en adviesbureaus op het gebied van kunst en landschap (onder meer Matton office, bureau Venhuizen). Via internationale projecten wordt gewerkt met een dertigtal buitenlandse universiteiten en overheden.

Contact
Drs W. Timmermans
Hogeschool Van Hall Larenstein
Postbus 9001
6880 GB Velp
T (026) 369 56 18
E wim.timmermans@wur.nl
I  www.vanhall-larenstein.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK