Creatieve oplossingen zijn schaars

Nieuws | de redactie
11 september 2007 | De calculerende scholier van tegenwoordig verdient een gehaaid cijfersysteem. Ik stel voor zo snel mogelijk over te stappen op een systeem dat telt van 1 tot en met 6. Halven en tienden mogen niet meer.

Voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde is een 4 een voorwaarde voor een diploma. Ambitieuze scholen kunnen als extra eis toevoegen dat bij de profielvakken gemiddeld een 4 noodzakelijk is om te slagen.

Voordeel van een totaal nieuw cijfersysteem is dat je er in de brugklas mee moet beginnen. Plasterk’s voorstelling dat de helft van havisten en vwo’ers zakt als we de exameneisen voor de basics opschroeven gaat dan niet op. Jong geleerd is oud gedaan. Vanaf de brugklas een cijfersysteem zonder tienden sluit veel gemillimeter uit en maakt een hoop berekenend geanticipeer overbodig.

Het allergrootste voordeel is dat de leerlingen meer moeten leren. Een 4 in een zespuntensysteem betekent dat de scholier tweederde van de stof moet beheersen. Een voldoende in het huidige tienpuntensysteem houdt in dat de kandidaat maximaal drievijfde kan en weet, veel minder dus.

Creatieve oplossingen zijn in onderwijsland schaars. Denk daarom mee. Ik nodig iedereen uit de enquête over het onderwijs van de 21e eeuw in te vullen. Deze Openbare Europese raadpleging ‘Scholen voor de 21e eeuw’ kunt u vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs www.minocw.nl, de Europese enquête staat momenteel op de openingspagina en zal daarna te vinden zijn in de rubriek Actueel, onder Nieuwsberichten.

Ook de parlementaire onderzoekscommissie die de mislukte onderwijsvernieuwingen van het laatste kwart van de vorige eeuw analyseert, vraagt meedenkers. De Commissie Onderwijsvernieuwingen organiseert regionale bijeenkomsten waar ook u het woord kan voeren. Schrijf in op www.tweedekamer.nl, rubriek Kamernieuws. Voorkom dat het altijd dezelfde mopperaars zijn die inspreken en meedenken. Vul in, spreek in, denk mee.

Wilma Cornelisse


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK