Dekking extra onderwijssalaris blijft verwarren

Nieuws | de redactie
28 september 2007 | Joke van den Bandt van VNO-NCW koestert een mailwisseling met prof. Plasterk. “Woedend was hij: wij zouden tegen vrij onderzoek zijn! Dat zijn we helemaal niet, wij zijn voor vrije ruimte in het onderzoek. Om maar wat te noemen: zonder dat iemand heerlijk kon zitten pielen met priemgetallen, hadden we de hele komst van ICT niet gehad”. Nu minister Plasterk geld verschuift naar NWO, kon Van den Bandt op het VSNU-café een zekere verbazing niet onderdrukken over de koers op dit terrein. “Maar ik moet hem dat niet nadragen, dat weet ik ook wel. Hij was tenslotte columnist toen”.Het nam niet weg dat ook UT-voorzitter Anne Flierman niet kapot was van de koers en aanpak van OCW. Hij herhaalde met nadruk zijn analyse uit het interview vooraf op ScienceGuide. Flierman voegde daaraan toe dat hij merkte dat de minister nog miskend dat bijvoorbeeld de technische universiteiten “ook bezig zijn met concrete technische problemen. Die helpen wij doorgronden en oplossen met allerlei maatschappelijke partijen en bedrijven. Om dat goed te kunnen doen, zijn voldoende programma’s met focus en massa essentieel. Juist daar heb ik zorgen over de visie van de minister”. Uitgedaagd voor VSNU- voorzitter Noorda gaf hij het beleid sinds Prinsjesdag “een zesje. Een vijf, nee toch maar een zesje”.

De aarzeling was ingegeven door “de halve oplossing” die de minister uiteindelijk voor de schuifoperatie in het onderzoeksgeld had gevonden.

Meest opmerkelijke moment van het VSNU-café was de ontboezeming van een OCW-ambtenaar over de dekking van de ‘Rinnooy Kan-kosten’ binnen de begroting. Desgevraagd door Noorda zei hij dat deze niet ten detrimente van de huidige uitgaven voor onderzoek en onderwijs zouden gaan. De verblufte aankondiging van SP-Kamerlid Jasper van Dijk, dat hij dít aan minister Bos ter bevestiging zou voorleggen, zorgde voor ambtelijke onrust in de zaal.

Ook de studentenbonden lieten weten dit zo snel mogelijk in de Studentenkamer te zullen willen doen bevestigen. Nadere uitleg leverde op dat Rinnooy Kan niet in mindering zou komen op de enveloppes met nieuwe middelen uit het regeerakkoord. Anders gezegd: de ruim 200 miljoen voor schoolboeken blijft ongemoeid, maar collegegeldverhoging blijft op de agenda.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK