Europese lerarenopleiding krijgt steun

Nieuws | de redactie
17 september 2007 | De EU ondersteunt een initiatief van het Universitair Onderwijscentrum van de RUG om een Europese masteropleiding voor leraren te starten. Studenten van die lerarenopleiding worden op verschillende universiteiten in Europa opgeleid en lopen ook stage op scholen in verschillende landen. De EU financiert twee projecten die moeten leiden tot een dergelijke lerarenopleiding.


Het UOCG wil samen met andere Europese universiteiten een European master ontwikkelen voor de lerarenopleiding.  Dat is een ingewikkeld proces, omdat elk Europees land daar andere regelgeving voor heeft.  Directeur professor Hofman zegt: “Het is niet de bedoeling om eenvormigheid te creëren. Integendeel zelfs. Wij denken dat toekomstige leraren er juist baat bij hebben te leren van de verschillen in cultuur, vakinhoudelijke aanpak en didactiek tussen landen. Dat verbreedt hun horizon en geeft hen de mogelijkheid hun leerlingen meer te bieden.” Groningen werkt in dit project samen met universiteiten en scholen in Hongarije, Spanje, Duitsland, Tsjechië, Estland, Finland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werkt het UOCG samen met het Dr. Nassau College in Assen.

De Europese Unie heeft nu twee projecten beloond die dit initiatief ondersteunen. In het eerste project wordt gezocht naar mogelijkheden om studenten stages te laten lopen op scholen in verschillende landen. Dat gaat niet zomaar, omdat in sommige landen het stage lopen aan strikte regelgeving is gebonden. Bovendien moet een student wel goed begeleid kunnen worden op verschillende locaties. Dit project zoekt daar oplossingen voor. Doel is dat volgend schooljaar de eerste studenten ook op scholen in het buitenland gaan stage lopen.

Het tweede project is gericht op de ontwikkeling van een curriculum voor een Europese masteropleiding voor leraren. Er moet een structuur worden ontwikkeld waarbij studenten onderdelen van het curriculum op verschillende universiteiten kunnen volgen. Hofman: “Het curriculum moet uit te voeren zijn op de verschillende Europese universiteiten met behoud van de sterke elementen van de partners. “


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK