Evidence based aanpak van onderwijsrendement HO

Nieuws | de redactie
11 september 2007 | Verbeteren van het rendement van het Hoger onderwijs is momenteel een hot item. Instellingen voor Hoger Onderwijs en hun studenten presenteren niet voldoende, zo blijkt onder meer uit cijfers van de VSNU. Maar welke maatregelen hebben bewezen het onderwijsrendement te verhogen en wat werkt niet? Onderwijsinstellingen die hun rendement willen aanpakken kunnen nu gebruik maken van een recent ontwikkelde Checklist Onderwijsrendement van ICLON, Universiteit Leiden.

Dit instrument is een analyse-instrument dat opleidingen inzicht biedt in hun sterke punten en in kenmerken die verbeterd kunnen worden. Het bestaat uit een literatuurstudie en een serie uit te voeren maatregelen. De literatuurstudie biedt een overzicht van onderwijskundig onderzoek naar onderwijsrendement. Op basis hiervan presenteert de checklist 59 maatregelen, waarvan uit onderzoek is aangetoond dat deze het opleidingsrendement beïnvloeden. De maatregelen zijn onderverdeeld in een de volgende onderwerpen:

Studentkenmerken
·        inzet van de studenten
·        planningsvaardigheden van studenten
·         instroomniveau van de studenten

Cursus- en Curriculumkenmerken
·        verhouding zelfstudie en contacttijd
·        roostering van onderwijsonderdelen
·        kwaliteit van instructie
·        studiebegeleiding
·        toetsen
o      de kwaliteit van toetsen
o      examenregeling
·        sociale en academische integratie

De relatie tussen deze kenmerken

De rendementsverhogende maatregelen zijn zo concreet mogelijk gehouden en bedoeld voor faculteits- en opleidingsmanagement en docenten, afhankelijk van de maatregel. Voorbeelden van maatregelen bij toetsing of roostering zijn: “Hanteer een beperkte compensatorische examenregeling waarbij studenten een vijf kunnen compenseren met een zeven. Controleer desgewenst of compensatie te veel voor één en hetzelfde studieonderdeel plaats vindt”. “Voorafgaand aan een tentamen hebben studenten tijd voor zelfstudie: er vindt dan geen college meer plaats”.

Het instrument sluit aan bij de evidence based benadering die momenteel opgang heeft. Volgens deze visie zou onderwijs alleen maatregelen moeten doorvoeren waarvan vooraf (enigszins) gebleken is dat deze effect hebben. De checklist biedt een unieke uitwerking van de evidence bases aanpak voor onderwijsrendement en studiesucces. De Checklist Onderwijsrendement Hoger Onderwijs is vrij te downloaden van internet: http://kiezenvoortalent.iclon.nl

Voor meer informatie over de checklist kunt u contact opnemen met ICLON, Paul Ruis, Pruis@iclon.leidenuniv.nl, 071-5277178.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK