Hbo’ers vinden snel een baan

Nieuws | de redactie
3 september 2007 | 8 van de 10 afgestudeerden vindt binnen één maand een baan. Drie maanden na het afstuderen ligt dat percentage al boven de 90%. De werkgelegenheid voor hbo'ers is daarmee in alle sectoren iets toegenomen, behalve voor de leraren basisonderwijs, waar juist een opvallende werkloosheid is te zien. Dit blijkt uit de HBO Monitor 2006 die vandaag verschijnt.Van alle hbo- studenten die in het studiejaar 2004-2005 afstudeerden, had 95,9% eind 2006 een passende functie gevonden. Een jaar daarvoor lag dat percentage 0,5% lager. Een groeiende groep oud-studenten vindt dat hun functie (heel) veel carrièremogelijkheden biedt.

In opdracht van de hogescholen voert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) jaarlijks een onderzoek uit naar de positie van pas afgestudeerde hogeschoolstudenten op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde nu voor de zestiende keer. Eind 2006 hield het ROA een enquête onder hbo’ers die in het studiejaar 2004-2005 afstudeerden. Daaraan namen 20.700 studenten deel.

De werkgelegenheid onder hbo’ers blijkt in het afgelopen jaar te zijn toegenomen met gemiddeld 0,5%. De verbeterde perspectieven manifesteerden zich in vrijwel alle sectoren. Opvallend is dat de werkgelegenheid onder afgestudeerde leraren basisonderwijs juist afnam. De kansen van leraren in het voortgezet onderwijs verbeterden wél. In de techniek (2,1 %) en in de gezondheidszorg (2,7%) zijn de werkloosheidspercentages het laagst. In de kunstensector is het werkloosheidspercentage hoger dan in andere sectoren (12,3%), maar ten opzichte van het jaar daarvoor (18,3%) was er sprake van een scherpe daling.

In de enquête die het ROA in opdracht van hogescholen uitvoerde, komt ook aan de orde hoe de voormalige studenten terugkijken op hun opleiding, nu zij aan de slag zijn gegaan op de arbeidsmarkt. De overgrote meerderheid (87%) is tevreden over de verhouding theorie-praktijk. 9% vindt het te theoretisch en 4% vindt de opleiding te praktijkgericht. Van alle studenten die erin slaagden de opleiding met succes af te ronden is 80% achteraf tevreden over de moeilijkheidsgraad van de opleiding. 20% vindt het te gemakkelijk. 24% van de afgestudeerden vindt dat de opleiding onvoldoende diepgang heeft.

De HBO Monitor 2006 vergelijkt de Nederlandse afgestudeerden van het hbo op een aantal aspecten met Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Vlaanderen. De gemiddelde Nederlandse student lijkt minder gedreven dan zijn buitenlandse collega. Hij maakt het minste studie-uren per week, verricht het minste extra werk om tentamens te halen en doet het minst zijn best om de hoogst mogelijke cijfers te halen. Ook vinden minder Nederlandse studenten hun opleiding veeleisend dan in de omringende landen het geval is

Een samenvatting van de HBO-monitor 2006 vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK