HO speelt snel in op lerarenadvies

Nieuws | de redactie
13 september 2007 | Het Ruud de Moor Centrum van de OU ziet in het advies van de Commissie Rinnooy Kan een uitstekende basis om het dubbele lerarenprobleem -een groot tekort aan goed gekwalificeerde leraren- krachtig aan te pakken. Op termijn kunnen de genoemde maatregelen zeker tot goede effecten leiden. Daarvoor is het wel noodzaak dat tweedelijnsinstellingen als dit centrum en de lerarenopleidingen hun samenwerking gericht op de ondersteuning en begeleiding van leraren snel verder uitbreiden.

 Ook wijst de OU er op dat het ook van groot belang is de inzet en toepassingen van ict een fors grotere rol te laten spelen in het werk van leraren. Op dit moment biedt het RdMC op haar webportaal al diverse digitale kennisbanken en didactische programma’s, die op elk gewenst moment direct door docenten gebruikt kunnen worden bij de lesvoorbereiding.

Prof. Hubert Coonen (UTwente) wil met zijn Dutch Teachers College eveneens aan de slag met de aanbevelingen van de commissie-Rinnooy Kan. Hij vertelde ScienceGuide dat zo’n topopleiding voor docenten aansluit bij de nadruk van de comissie op hoogwaardig bijblijven en opfrissen van de vakbekwaamheid in het onderwijs. Vorige week tekenden een 20-tal bestuurders van grote onderwijsinstellingen, zoals OMO en Carmel, een overeenkomst waarin tot de oprichting van het college werd besloten. Het college is bedoeld als topopleiding voor docenten die een (academische) master- of doctorsgraad willen behalen en in het onderwijs willen blijven werken. Het is de bedoeling dat in september 2008 de eerste 300 leraren in deeltijd aan de opleiding beginnen.

Al jaren wordt gepleit voor meer academici in het onderwijs, waaronder ook gepromoveerde docenten. Kenmerkend voor deze nieuwe opleiding is dat deze wordt verbonden aan de vernieuwingsagenda van de sector, zodat een sterkere wetenschappelijke basis gelegd kan worden voor de vernieuwingspraktijk in het onderwijs: evidence- based innovatie. Daarnaast is de opleiding ook bedoeld om het beroep van leraar in het onderwijs aantrekkelijker te maken door de ontwikkelingsmogelijkheden van docenten tijdens de loopbaan te stimuleren. Hierdoor wordt op termijn ook een bijdrage geleverd aan het terugdringen van het lerarentekort dat – met name in het voortgezet onderwijs- ernstige vormen dreigt aan te nemen.

Het Dutch Teachers College zal, onder leiding van een voorlopig samengesteld bestuur, aan de slag gaan om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Een daarvan is de ontwikkeling van een tenderprocedure voor universiteiten die belangstelling hebben om de opleiding te gaan verzorgen. Naast het dagelijks bestuur wordt er een internationaal samengestelde quality board geformeerd, die toeziet op de kwaliteit van de opleiding. Een fundraising board, onder leiding van financiële instellingen en het bedrijfsleven, zal zich inspannen om de vereiste middelen te vinden om de scholen te ondersteunen bij de financiering van de opleiding. Van de overheid wordt uiteraard ook een bijdrage verwacht voor dit veelbelovende initiatief op de ‘lifelong learning’ markt van leraren.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK