Kabinet: top voor HO nog niet in zicht

Nieuws | de redactie
18 september 2007 | Kennis, kwaliteit en ambitie zijn de kernwoorden van OCW voor 2008. Zorgen en klachten over de kwaliteit van het onderwijs trekt men zich aan, “al gaan wij niet klakkeloos mee in alle grieven”. Geheel afwezig is in dit verband een reflectie op de OESO-review van het hoger onderwijs. In het najaar komt het kabinet wel met een voorstel voor een nieuw bekostigingsmodel.Voor hbo en wo zijn bedragen extra beschikbaar van 120 en 142 miljoen in de meerjarenraming. Hiermee wordt onder meer voor nieuwe hbo-masters 5 miljoen op jaarbasis beschikbaar gesteld en het budget voor lectoraten en kenniskringen op 51 miljoen per jaar voortgezet. De universiteiten krijgen 15 miljoen extra om de kwaliteit van alfa- en gammaonderzoek te versterken waarbij een commissie plannen maakt om die kwaliteit beter te borgen. Een extra stimulans à 14 miljoen euro wordt ook gegeven aan het promoveren van docenten in het hoger onderwijs ter versterking van de kwaliteit. Het kabinet regelt definitief een tijdelijke maatregel die door Verdonk en Rutte nog was genomen en stelt 1 miljoen structureel beschikbaar voor het Libertasfonds waarmee studenten uit Belarus opgevangen kunnen worden in ons land.

Voor 50 miljoen komt er een competitie om excellentie tussen de instellingen, gefinancieerd uit het ‘extra aardgasgeld.’ Hierbij wordt duidelijk leentjebuur gespeeld bij een analoog initiatief in Duitsland. Hiervoor hebben Merkel en Schavan 1,9 miljard beschikbaar gesteld voor de periode 2007-2011. Het Netherlands Genomics Initiative wordt uit het FES met de aardgasgelden voor 41 miljoen per jaar voortgezet.

Wat betreft het niveau van het hoger onderwijs zegt OCW: “De top is nog niet in zicht”. De strategische agenda zal beschrijven hoe minister Plasterk die top wel denkt te kunnen bereiken. Nu al kondigt het kabinet aan dat het promotiestelsel zal worden heringericht conform de graduate schools in de USA. Veel geld hoeft dat blijkbaar niet te kosten, want er is 2 miljoen per jaar voor gereserveerd.   Nog in september 2007 zal de Kamer worden geïnformeerd over een nieuw accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs.

De valorisatie en excellentie in het onderzoek worden onder meer bevorderd door de doorvoering van een volledige vraaggestuurde programmering in TNO en GTI’s per 2010. Voor grote infrastructurele voorzieningen krijgt NWO extra geld. Daarbij moet een commissie nog in 2007 een “road-map” opstellen in aansluiting op de Europese “road-map” op dit terrein.

Bij de inkomsten van de regering is opgenomen dat men op basis van de commissie-Schutte in 2008 nog 2,5 miljoen uit terugvorderingen verwacht, een bedrag dat afloopt naar 1 miljoen in 2012. Al bij het inwerkdossier van minister Plasterk gaven de ambtenaren van OCW toe, dat eerdere aankondigingen over de terugvordering van nog 80 miljoen aan uitstaande aanspraken uit de zogeheten hbo-fraude de facto moeilijk realiseren zouden zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK