Kamer vraagt naar ‘nieuw leven’

Nieuws | de redactie
24 september 2007 | De PvdA-Kamerleden Gill’ard, Waalkens, Besselink en Kuiken stellen een reeks Kamervragen aan de ministers van OCW, VROM en andere departementen naar aanleiding het 'Bericht aan het Parlement' van het Rathenau Instituut. Het instituut geeft aan dat synthetisch biologen bezig zijn zelf nieuw leven te maken. Dat gaat veel verder dan genetische modificatie, waarbij het DNA van bestaand leven wordt aangepast.

Onderzoekers verwachten dat het binnen tien jaar mogelijk is een volledig kunstmatig genoom na te bouwen. Eerder al werd het Spaanse griepvirus kunstmatig nagebouwd.

Het Rathenau Instituut adviseert het ministerie van VROM om korte termijn onderzoek te starten naar de veiligheidsrisico’s van synthetische biologie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wordt opgeroepen om (internationale) samenwerking te zoeken om bioterrorisme met kunstmatige organismen te voorkomen.

Omdat het aanpassen van (veiligheids-)wetgeving lang duurt, moeten de risico’s van kunstmatig leven nu al in kaart worden gebracht. Ook vindt het Rathenau Instituut het belangrijk dat de samenleving nadenkt over ethische vragen, als: ‘Wat is leven, wie mag leven maken en met welk doel, en: wie krijgt het octrooi op leven?’

De Kamerleden willen weten welke departementen hierbij betrokken zijn. Ze vragen om een overzicht van de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot bioterrorisme, patenten en vrijheid van wetenschap. Ook willen ze weten wat de internationale verdragen en afspraken zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK