Lerarentekort ‘dramatisch’

Nieuws | de redactie
12 september 2007 | Het huidige lerarentekort in het voortgezet onderwijs is 'dramatisch', zo zei voorzitter Alexander Rinnooy Kan bij de presentatie van het rapport LeerKracht! van de commissie Leraren. De commissie pleit daarom voor een mix van ‘crisismaatregelen’ en lange termijnmaatregelen, waaronder 1,1 miljard euro voor een betere beloning van leraren. Bij de presentatie liet minister Plaster weten de adviezen te zullen uitvoeren. De reacties uit het veld zijn instemmend.

Volgens voorzitter Jan Franssen van SBO legt het rapport de vinger op de zere plek. “Het is van groot belang dat het lerarenberoep aantrekkelijker wordt gemaakt, zeker in het licht van de dreigende grote personele tekorten. De commissie brengt de rol van de leraar als professional goed in stelling. De voorstellen zijn zinvol en concreet; de politiek kan hier onmogelijk omheen”.

Volgens het SBO stelt de commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan belangrijke maatregelen voor: een substantiële investering in salarissen, versterking van de beroepsgroep, het interesseren van nieuwe groepen hoogopgeleiden voor het beroep van leraar. Het SBO heeft daarnaast veel waardering voor de voorstellen voor de noodzakelijke verhoging van de kwaliteit van leraren, zoals die op het terrein van scholing, het instellen van een scholingsfonds en het aantrekken van meer academici. Ook stimuleert de commissie de discussie over een nieuw thema als beloningsdifferentiatie. Werkgevers en werknemers ontkomen er niet aan hierover met elkaar in gesprek te gaan.


Voorzitter Bastiaan Verweij van het ISO noemt de conclusies van de Commissie-Rinnooy Kan ‘schokkend’. “Uit onderzoek van de commissie blijkt dat 3 van de 4 leraren in het voortgezet onderwijs binnen 7 jaar stopt. Dat is schokkend. Ik denk dat we de conclusies van de commissie echt wel moeten onderschrijven. De kwaliteit van docenten moet omhoog, goede leraren moeten beter beloond worden, en alle docenten moeten meer gaan verdienen”. De studentenvoorzitter roept op om het leraarschap tot een “probleem van heel Nederland” te verklaren. “Het geld hiervoor moet buiten de onderwijsbegroting gevonden worden. Anders moeten studenten waarschijnlijk de portemonnee trekken, en daar is ook nood, dus dat kan niet de bedoeling zijn”.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK