Nieuw artikel (15)

Nieuws | de redactie
24 september 2007 |

Met Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst

van synthetische biologie wil het Rathenau Instituut het maatschappelijk

debat over synthetische biologie stimuleren. De

publicatie schetst hoe onderzoekers van de biotechnologie een

echte ontwerpdiscipline proberen te maken. Aan de hand van

een vergelijking met het maatschappelijk debat rondom genetische

modificatie wordt geanalyseerd welke vragen synthetische

biologie op de agenda zet en wat dit betekent voor regulering en

maatschappelijke betrokkenheid.

 

 

 

Dankzij ICT en nanotechnologie is een nieuwe benadering

in de biotechnologie in opkomst: synthetische biologie. Terwijl

de moleculaire biologie de afgelopen decennia was gericht op

modificatie van het genetisch materiaal van bestaande levensvormen,

maakt de synthetische biologie het mogelijk om nieuwe

biologische systemen te ontwerpen. Met behulp van gesynthetiseerd

DNA worden genetische onderdelen ontwikkeld, waarmee

bio-ingenieurs levende systemen ontwerpen die optimaal bepaalde

biochemische functies kunnen vervullen. Denk bijvoorbeeld aan

efficiënte productie van medicijnen en biobrandstoffen en nieuwe

behandelingsmethoden voor kanker en virusinfecties.

Maar net als genetische modificatie roept deze ontwikkeling

ook vragen op over de veiligheid voor mens en milieu, de

toepassing in biologische wapens en het intellectueel eigendom.

De mogelijkheid om kunstmatige biologische systemen te ontwerpen

dwingt ons bovendien om na te denken over de ethische

vraag wat we eigenlijk onder ‘leven’ verstaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK