OCW-begroting niet voetstoots akkoord

Nieuws | de redactie
18 september 2007 |

Prinsjesdag is ongewoon. De Tweede Kamer vindt niet de begroting, maar de al aangekondigde nota van wijziging daarop het interessante beleidsdocument. Hoe hard zal het HO moeten ‘inleveren’ om leraarsalarissen te verhogen? Hoe hoog worden de ‘master’collegegelden als daar inderdaad 300 miljoen euro uit geput moet gaan worden?

De reallocatie die minister Plasterk voorziet, zal de Kamer echter niet voetstoots aanvaarden. Te vaak heeft hij sinds zijn aantreden onverhoedse beleidswijzigingen of –opvattingen afgekondigd. Na het ‘Arnhemse canonmuseum’, Mein Kampf, de 100 miljoen R&D-schuifoperatie en de dreiging met schorsing van Raden van Toezicht wil de Kamer nu toch echt een onderbouwde en op basis van overleg geformuleerde begrotingsbijstelling.

Het CDA zal het kabinet daarom prijzen voor de inzet, voor de status en kwaliteit van de leraren, maar daar iets aan toevoegen. Zonder grondig overleg over de lerarenpositie in de toekomst, de salarisopbouw en de consequenties van de herschikkingen daartoe binnen de OCW-begroting, zou de Kamer geen serieuze behandeling van de OCW-begroting voor mogelijk houden. De aankondiging slechts dat minister Plasterk het rapport- Rinnooy Kan gaat uitvoeren, acht de grootste regeringsfractie op zichzelf onvoldoende onderbouwing.

Daarbij komt dat de onverhoedse opvattingen van de minister de grootste regeringsfractie nog om een andere reden ongemakkelijk maken. Zijn afwijzing van het Onderwijsraadadvies over kwaliteitsversteviging vond men er wel erg columnistisch. Dat de helft van de scholieren zou zakken voor hun havo/vwo-examen, zoals Plasterk opvoerde, bleek niet meer dan een particuliere inschatting van de bewindsman. En zij betrof een advies en een beleidsterrein dat niet in zijn portefeuille zit. Het is oud-partijvoorzitter van het CDA, Marja van Bijsterveldt, die als staatssecretaris over inhoud en kwaliteit van het voortgezet onderwijs gaat.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK