Overhead aan HAN omlaag

Nieuws | de redactie
3 september 2007 | HAN-voorzitter Marcel Wintels vreest risico’s door een versmalling van het kwaliteitsdebat. Dat gebeurt “door tegenstellingen te creëren die er inhoudelijk niet toe doen: ‘de docent’ tegen ‘de managers’, ‘competentie gericht onderwijs’ tegen ‘klassikaal onderwijs’’ “ Zo wees hij op twee misverstanden die het debat vaak overheersen en vervormen:

“Competentiegericht leren zou bedacht zijn door managers om de efficiency te verhogen en kosten te verlagen en te besparen op vakdocenten. Een fabeltje is dat. Elke manager kan het u vertellen: een zaal  studenten die hoorcolleges volgen, dát is pas echt goedkoop en efficiënt. Het centraal stellen van de beroepspraktijk daarentegen, in een competentie gerichte opzet is waar het inhoudelijk om gaat, ook als zoiets meer en andere inzet van begeleiding vraagt.”

Het tweede misverstand noemde hij dat ‘als het geld naar overhead gaat. Ik heb de mensen die dat beweren keer op keer om concrete cijfers gevraagd voor hun beweringen. Ik hou in zulke discussies nu eenmaal erg van feiten en getallen die dingen onderbouwen. Voor de HAN kan ik ze u geven. De voorbije 6 jaar is fors gekort in de overhead hier. Van de kengetallen voor kwaliteit zijn er bij ons twee rubrieken gedaald; die van het ziekteverzuim en het aandeel van de kosten voor ondersteuning. Met die bewering over de overheiduitgaven is dus de HAN, maar ook de hele hbo- branche ten onrechte beschuldigd.”

De HAN hanteert voor de komende jaren tegen deze achtergrond enkele parameters die Wintels in zijn openingsrede als volgt definieerde:

“-20 uur contact per week voor de voltijdse student

-32 uur inzet per week door de student

-70 % van de werkweek per docent voor concrete onderwijstaken in relatie tot studenten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK