Plasterk buigt voor universiteiten

Nieuws | de redactie
19 september 2007 | Minister Plasterk heeft met de VSNU een bestuurlijk akkoord bereikt over de omstreden verschuiving van onderzoeksgelden. De schuifoperatie van 100 miljoen van de eerste naar de tweede geldstroom wordt gefaseerd en aangepast. Zo willen beide de gevolgen voor de universiteiten goed op vangen.


De zogeheten Vernieuwingsimpuls wordt in dat verband wel uitgebreid om veelbelovende jonge onderzoekers meer kansen te bieden. De universiteiten hadden echter ernstig bezwaar tegen de overheveling van geld uit de eerste geldstroom om dit te realiseren, want zoiets leidt immers tot grote ingrepen in bestaande onderzoeksprogramma’s. In overleg tussen de minister en de VSNU is afgesproken de voorgenomen intensivering onderzoeksmiddelen en de overheveling ten laste van het onderzoeksbudget in vier tranches te faseren.

Om de universiteiten nog verder tegemoet te komen wordt de komende jaren een deel van het extra geld voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ingezet ten behoeve van die fasering. Bovendien vervalt in de ronde van 2008 voor de universiteiten de verplichting de programmakosten van de Vernieuwingsimpuls te matchen met een bedrag uit de eerste geldstroom. Het totale budget voor de Vernieuwingsimpuls zal in 2008 75 miljoen euro bedragen en in de jaren daarna 150 miljoen euro. De gisteren in de OCW-begroting aangekondigde opzet van de onderzoeksbekostiging wordt hiermee geamendeerd.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK