Strategisch overleg over onderwijs

Nieuws | de redactie
13 september 2007 | SBO is "aangenaam getroffen" door gedachten van de commissie Rinnooy Kan.  Met name ook door de gedachte dat SBO als een Stichting van het Onderwijs strategisch overleg met de centrale overheid zou moeten gaan voeren en dat hierin alle hoofdthema’s van het onderwijs aan de orde zouden moeten komen. Men wil daarom samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties kijken hoe dit voorstel is uit te werken.
Ook prijst SBO dat "de commissie voorstander is van een sterke regionale afstemming tussen schoolbesturen onderling en ook tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen.

De commissie onderkent hiermee dat de behoefte aan onderwijspersoneel per regio verschilt. Voor het SBO is dat herkenbaar. Al geruime tijd werkt het samen met ruim veertig zogenaamde regionale platforms voor de onderwijsarbeidsmarkt. Ook was het SBO nauw betrokken bij de oprichting van de meeste platforms.

Gezien alle opgedane ervaringen kunnen de regionale platforms een deel van de noodzakelijke maatregelen uitstekend uitvoeren. Zo zijn zij actief op het terrein van kennisuitwisseling over het beroep en stimuleren de platforms doorstroom van leraren van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn activiteiten die de commissie ook noemt. Het SBO heeft de minister voorgesteld de rol van de platforms uit te breiden en voelt zich hierin gesterkt door de voorstellen van de commissie Leraren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK