Vlaams HO volgt OESO-advies

Nieuws | de redactie
24 september 2007 | In zijn toespraak bij de opening van het academisch jaar in Leuven wil minister Frank Vandenbroucke vandaag een 'tweede democratiseringsgolf' lanceren in het Vlaamse hoger onderwijs.  "Als het Vlaams Parlement mij volgt in mijn nieuwe financieringssysteem, kan ik voor het eerst aan de universiteiten en hogescholen zeggen: als jullie meer studenten aantrekken, krijgen jullie meer geld. Rekruteer studenten, help ze over een hoge lat en de Vlaamse overheid springt financieel bij.

“Mijn slogan is niet: ‘Iedereen naar de universiteit of de hogeschool.’ Mijn boodschap aan jonge mensen is wel: studeer en studeer lang genoeg. Zeer veel jonge mensen hebben de potentie om verder te studeren na het secundaire onderwijs. En ons hoger onderwijs kan meer studenten aan dan vandaag zonder de minste vorm van niveauverlies. Ik wil dus meer studenten aan de universiteiten en hogescholen.” Hij zette deze lijn enige tijd geleden reeds uiteen in zijn uitvoerige interview met SciencegGuide over zijn visie op de toekomst van het HO.

Ouders met een bescheiden inkomen moeten vanaf de eerste stap van hun kinderen in de kleuterklas weten dat ze altijd op steun zullen kunnen rekenen, de hele schooltijd lang en dan met een fikse beurs voor hoger onderwijs.” Scholen, van kleuteronderwijs tot universiteiten, worden financieel gestimuleerd om zoveel mogelijk kinderen de opleiding ‘met vrucht’ te laten voltooien. De eerste democratisering was de beweging vanaf de jaren vijftig en zestig om door financiële en materiële stimuli meer arbeiders- en landbouwerskinderen naar de universiteit te krijgen. De tweede golf, zegt Vandenbroucke, heeft gelijkenissen en verschilpunten. Het verschil ligt onder meer in de grotere nadruk op de culturele omgeving van de studies, de gelijkenis in het blijvend belang van financiële stimulansen.

Vandenbroucke erkent in een interview met De Morgen, dat bijna alle Vlaamse universiteiten nu al een recordaantal inschrijvingen van eerstejaars lkennen. Die trend mag niet stilvallen, zegt hij. “Uit de OESO- cijfers blijkt dat de jongste jaren de participatie aan het hoger onderwijs in veel Europese landen sterk stijgende was. Vlaanderen mag die ontwikkeling niet missen. Te meer omdat heel West-Europa de volgende jaren geconfronteerd zal worden met een tekort aan hoogopgeleiden.

Dat laatste is trouwens een breder fenomeen: de volgende jaren zal Europa zich in staat moeten tonen om allerlei vormen van schaarste te beheren. Voor jonge mensen is dat echter een unieke kans, want het dwingt ons talenten aan te spreken en competenties aan te boren die we jarenlang lieten liggen. Vlaanderen kan zich geen verspilling meer veroorloven van menselijk kapitaal en talent.”

De Morgen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK