Vluchtige kennis en autistisch bestuur

Nieuws | de redactie
24 september 2007 | Het lectoraat over de democratie dat prof. Roel in't Veld bij InHolland bekleedt, begint een programma van activiteiten. In't Velds oratie op 15 november zal de democratie "buiten de regels om" en "de innovatie van legaliteit en illegaliteit" behandelen. In't Veld zegt tegen ScienceGuide onder meer: "De institutionele vormen van de democratie van nu zijn niet meer aangepast aan de waarden die tegenwoordig heersen. Wat is bijvoorbeeld het bindweefsel tussen de macro-, meso-en microniveaus van ons bestuur en de samenlevingsorganen?

Zijn de waarden daarvan in die verbindingen nog wel aanwezig?” Hij wijst op het belang van een rustige reflectie van overheden op hun eigen taken. Het Huis voor de Democratie kan deze een plek bieden, “en dat is zeer nodig tegenwoordig”.

De kennis die voor het beleidsproces en beleidsmakers noodzakelijk is, “is – net als elders – vluchtig geworden. Ook is hij veel moeilijker te hanteren geworden dan veel beleidsprocessen kunnen verwerken en dus ’toestaan’. De kennisdragers raken zo geïsoleerd van het beleid, te geïsoleerd, en komen minder gemakkelijk zelf met de noodzakelijke kennis voor het beleid. Tegelijk maakt die moeilijk te hanteren, vluchtige kennis dat bij beleidsmakers een soort afkeer van adviezen groeit. Bewindslieden gaan zich profileren als een soort generaals die zich openlijk afvragen ‘waarom zou ik om advies vragen?’ Je krijgt zo een autistische vorm van bestuur en democratie, waarbij de beleidsverantwoordelijken het liefst zeggen: ‘Ik en het volk weten best wat wij willen’.”

De combinatie van het lectoraat met het Huis voor de Democratie in Dordrecht geeft het direct een krachtige inbedding. Zo is al een debat georganiseerd over het nieuwe boek van professor Van Gunsteren over zelforganisatie en democratie. Het huis in Dordrecht kent overigens een echte vereniging van eigenaren, net als een woning waar in een burger met anderen baten en lasten in fysieke zin deelt. “Adviezen voor de meubilering en de decoratieve aankleding zijn welkom”. Meer informatie bij Majola Boogmans ( huisbaas@huisvoordedemocratie.nl)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK