Bio-veiligheid in gedragscode geagendeerd

Nieuws | de redactie
22 oktober 2007 | Mogelijk misbruik van biologische kennis en materialen is een thema van toenemend belang op de internationale agenda. Daarom heeft het InterAcademy Panel (IAP), de wereldwijde vereniging van academies van wetenschappen, het initiatief genomen om richtlijnen te formuleren voor het opstellen van een gedragscode Biosecurity voor wetenschappers. Dit resulteerde in 2005 in een verklaring die wereldwijd door 68 wetenschappelijke academies is ondertekend. Als een van de eerste landen ter wereld heeft Nederland nu een gedragscode voor Biosecurity. Deze is gericht op bewustwording van de mogelijke risico's van het misbruik van levenswetenschappelijke kennis en werd opgesteld door de KNAW.


Op verzoek van het ministerie van OCW is de KNAW in 2006 gestart met de ontwikkeling van een nationale gedragscode Biosecurity, bestemd voor kennis- en onderzoeksinstellingen. De gedragscode biedt regels voor verantwoordelijkheden en levert aanknopingspunten voor sturing en sancties. Omdat een gedragscode alleen zinvol is als deze aansluit bij de onderzoekspraktijk, zijn direct betrokkenen uit de wereld van wetenschap, bedrijfsleven en overheid via een klankbordgroep van meet af aan intensief bij de ontwikkeling van de gedragscode betrokken geweest.

Met de publicatie van de gedragscode voor zowel onderzoekers als docenten en studenten in de levenswetenschappen wordt de eerste fase van het project Biosecurity afgesloten. Om daadwerkelijk gebruik van de gedragscode in de dagelijkse praktijk te stimuleren is de KNAW in overleg met het ministerie van OCW over een vervolgtraject. Door middel van debatten, workshops en publiciteit moet de gedragscode onder wetenschappers bekend worden en leiden tot blijvende bewustwording van het thema Biosecurity.

De Werkgroep Biosecurity die de gedragscode opstelde stond onder leiding van prof. dr. Lous van Vloten-Doting (Ministerie van LNV en Groene Kennis Coöperatie) en bestond verder uit prof. dr. Stuart Blume, hoogleraar wetenschapsdynamica (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Pedro Crous, directeur Centraalbureau Schimmelcultures (CBS-KNAW) en prof. dr. Lex van der Eb, voorzitter Commissie Dierproeven en Biotechnologie (CDB) van de KNAW. Werkgroepsecretaris was dr. Koos van der Bruggen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK