Corpsballen verdienen zichzelf terug

Nieuws | de redactie
23 oktober 2007 | Het artikel “Betalen voor luie corpsballen” van EUR-econoom Bas Jacobs in de NRC slaat op meerdere fronten de plank totaal mis, concludeert LSVb-voorzitster Lisa Westerveld. "Volgens de auteur zorgt een sociaal leenstelsel voor meer toegankelijkheid in het onderwijs. Studentenbonden zouden onterecht furieus reageren op de uitgelekte plannen van de minister om de basisbeurs af te schaffen. 


De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is wel degelijk in gevaar wanneer studeren duurder wordt. Maar liefst 29% van de studenten geeft aan niet verder te studeren wanneer de studiefinanciering wordt omgezet in een lening. Juist groeperingen die al ondervertegenwoordigd zijn, worden afgeschrikt door hogere studiekosten.[1]

Volgens Jacobs zijn de lage collegegelden oorzaak van een instroom van ongeïnteresseerde studenten. De rendementen zijn echter niet zoerg  laag -in internationaal perspectief- terwijl de collegegelden in Nederland tot de hoogste van Europa behoren.[2]  Het zijn daarentegen juist de studenten die om meer kwaliteit vragen: ruim een derde van de WO-studenten voelt zich niet uitgedaagd.[3] Verkeerde studiekeuzes worden op het bord van de student geschoven, terwijl instellingen uit alle macht proberen om eerstejaars te lokken met gadgets. In plaats van eerlijke informatie krijgen studenten gladde verkooppraatjes. Maak dan maar eens een goede studiekeuze.

Volgens Jacobs mist de overheid belastinginkomsten, omdat studenten niet werken. Dit is incorrect. Afgestudeerden verdienen zich voor diezelfde overheid ruim terug door hogere belastinginkomsten. De gemiddelde ‘rate of terurn’ -de winst dus die de overheid maakt op de investering in de student- is 6,95%.[4] De investeringen in de vorm van studiefinanciering en collegegeld worden ruim terugverdiend. Nederland geeft relatief nog weinig uit aan onderwijs, slechts 5,1% van het BBP, terwijl het gemiddelde van de ontwikkelde landen ligt op 6,2%.[5] Het belangrijkste argument waarom studentenbonden terecht ‘pavlovgedrag’ vertonen is echter, dat het uitgelekte plan helemaal geen overgang naar een sociaal leenstelsel betreft. De plannen die momenteel gemaakt worden betreffen ordinaire bezuinigingen met een totale schade van 1,1 miljard.

Lisa Westerveld
voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
[1] WO-monitor, 2005

[2] OESO, Education at a glance, 2007

[3] WO-monitor, 2005

[4] OESO, Thematic review of tertiary education, 2007

[5] OESO, Education at a glance, 2007


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK