Escapes voor OCW

Nieuws | de redactie
23 oktober 2007 | "Afschaffing van de basisbeurs lost niets op", aldus de nieuwe InHolland-chef Geert Dales. "Het zal studenten afschrikken om te gaan studeren. Dat is niet goed, want we willen in Nederland meer hoger opgeleiden, niet minder. Internationaal zitten we wat dat betreft namelijk in de middenmoot." Ook anderen in het hoger onderwijs trachten minister Plasterk te bevrijden uit zijn budgettaire klem. VSNU- voorzitter Noorda wees al op de Kennnisinvesteringsagenda, waar brede steun in de samenleving en politiek voor was. "Dat werd een zaak van nationaal belang geacht. Iedereen zou zijn schouders daaronder moeten zetten, niet alleen de minister van onderwijs."


De inkomenspolitiek achter het idee van de afschaffing van de basisbeurs noemt Dales in radioprogramma Kamerbreed een “karikatuur”. “De PvdA vraagt zich af: waarom moet de slager betalen voor de studie van de hoger opgeleide, die straks een hoog inkomen krijgt? Maar dat beeld klopt niet. Vergeet niet: tweederde van de studenten zit in het hbo. Die komen straks in middenkaderfuncties terecht, in verpleeghuizen, of ze worden leraar”.
Dales ziet een andere mogelijkheid voor Plasterk om geld te besparen in het hoger onderwijs: selectie aan de poort: “Heel veel studenten doen de verkeerde studie, en haken af. Dat kost miljarden. De Nationale Denktank heeft berekend dat je met een betere selectie van studenten 7,5 miljard kunt besparen. Daar moeten we toch eens serieus naar kijken”.

De LSVb wijst in dit verband in een analyse op ScienceGuide er op dat “de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wel degelijk in gevaar is.” De jongste cijfers uit de TKMST Havo/Vwo Monitor 2007 laten dit nog eens extra zien. Uit de achtergrond van de betrokken scholieren blijkt dat allochtone scholieren vaker de dupe zouden zijn: 27% zegt  dan niet te gaan studeren, tegenover 20%  autochtone scholieren. Lees de uitvoerige gegevens uit dit onderzoek hier.

Wilma Cornelisse verbaast zich in dit verband over de ongenuanceerde benadering van OCW en de medediscussianten, met name waar het de SF en toegankelijkheid van het MBO betreft: “Wie de basisbeurs wil afschaffen, vertelt er toch meteen bij dat dit niet gaat gelden voor mbo? Zo’n beperking neemt de politieke tegenstand veel wind uit de zeilen.” U leest haar analyse -ook van de vreemde inconsistentie van de pleidooien voor gratis schoolboeken en tegen de basisbeurs- op de pagina Opinie van ScienceGuide.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK