EUR en ISS samen verder

Nieuws | de redactie
11 oktober 2007 | De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Institute Social Studies (ISS) gaan nauw samenwerken. EUR Collegevoorzitter drs. Jan Willem Oosterwijk en ISS rector prof.dr. Louk de la Rive Box tekenen donderdag 11 oktober 2007 in Rotterdam een contract waarmee de basis wordt gelegd voor intensieve samenwerking. Met ingang van 1 januari 2008 is de EUR penvoerder van het ISS. Daarmee volgt zij de Universiteit Utrecht op waarmee het ISS op dit moment nog gelieerd is.EUR en ISS hebben een nauwe samenwerking voor ogen op het gebied van onderwijs en onderzoek, in Nederland en daarbuiten. De alliantie biedt voor beide partijen perspectieven. Het ISS kan gebruik maken van de deskundigheid bij de EUR. Het instituut verwacht van de universiteit uitbreiding van zijn werkterreinen gezondheidseconomie en stedelijke ontwikkeling en intensivering van relaties op andere ontwikkelingsgebieden. Het instituut krijgt voorts toegang tot de universitaire collecties, databanken en andere wetenschappelijke voorzieningen.
Voor de EUR betekent de samenwerking het verbreden van bestaande onderzoeksprogramma’s zoals armoedebestrijding, diversiteit en elitevorming. De universiteit krijgt ook aansluiting op de internationale netwerken van het ISS. Het partnerschap past goed bij de activiteiten van het International Institute of Housing Studies and Urban Development van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het ISS in Den Haag is een internationaal academisch instituut waar sinds 55 jaar onderzoek en onderwijs wordt verricht op het gebied van ontwikkelingsstudies. De studenten van het ISS – 300 à 400 per jaar – zijn afkomstig uit meer dan 60 landen, voor het merendeel ontwikkelingslanden. De nadruk ligt sterk op het uitwisselen van ervaringen en gezichtspunten. Het ISS werkt ook nauw samen met universiteiten in zowel Azië, Afrika als Latijns-Amerika.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK