Focus in Utrecht

Nieuws | de redactie
16 oktober 2007 | Waar staat de Universiteit Utrecht voor en waar is zij echt goed in? “De toegevoegde waarde van een brede universiteit zit in de interdisciplinariteit”, zo zei rector Willem Hendrik Gispen vorige week bij de presentatie van de 15 focusgebieden van het onderzoek van de UU.

“In de jaren tachtig heeft de Universiteit Utrecht onderzoeksinstituten opgezet. Het was heel goed dat rector Hans van Ginkel dat toen deed, ook al zagen velen het belang daar toen niet van. Want in de jaren negentig bleken we opeens van heel veel nationale en internationale onderzoeksgroepen penvoerder te zijn. De volgende stap is dan dat je focusgebieden gaat formuleren in het onderzoek. Je kunt nu eenmaal niet overal goed in zijn, dat is onzin”.

En dus bogen verschillende commissies zich de afgelopen jaren over de vraag, op wat voor onderzoek de Universiteit Utrecht zich zou moeten richten. Die operatie was “niet eenvoudig”. Het College van Bestuur heeft er dan ook bewust voor gekozen om die discussie onder hoogleraren achter gesloten deuren te laten voeren, “juist ook in een fase waarin we nog wel eens van gedachten veranderden over de vraag welk onderzoek al dan niet tot focusgebied zou moeten worden uitgeroepen”.

De focusgebieden zijn niet alleen interdisciplinair, maar ook zoveel mogelijk interfacultair opgezet. Zo werken in het focusgebied Hersenen medici samen met taalkundigen aan de verklaring van de aantasting van de spraakfunctie bij hersenziekten.

Niet al het excellente onderzoek van de Universiteit Utrecht valt onder een van de focusgebieden. Het formeren van thematische onderzoeksgroepen is nu eenmaal geen garantie voor succes. Bij de presentatie hield Gispen er dan ook nadrukkelijk rekening mee, dat er op de Universiteit Utrecht altijd wel ‘pareltjes’ zullen blijven – excellent onderzoek dat niet onder een van de focusgebieden valt, of zelfs ‘toevallig’ ontstaat.

De focusgebieden van de UU zijn:

1. Brain, Cognition and Behaviour
2.  Cardiovascular Research
3. Conflicts and Human Rights
4. Coordinating Societal Rights
5. Culture and Identities
6. Drug Innovation
7. Earth and Sustainability
8. Epidemiology
9.  Foundations of Natural Science
10. Growth and Differentiation
11. History and Philosophy of the Sciences and Humanities
12. Infection and Immunity
13. Information Technology in Science and Society
14. Life Sciences and Biocomplexity
15. Origins and Impacts of Institutions

www.uu.nl/research/focusareas


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK