Governance codes gewaardeerd

Nieuws | de redactie
4 oktober 2007 | Commissarissen in Nederland handelen steeds professioneler. De meeste commissarissen voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie en stellen kritische vragen aan het bestuur. Ook grijpen ze naar eigen zeggen actief in als dat nodig is. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 dat is uitgevoerd door de EUR samen met het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Bijna alle commissarissen (85 %) vinden de voordelen van de governance codes groter dan de nadelen.

Na de invoering van de governance codes is er een duidelijke verschuiving opgetreden in de werkzaamheden bij 62 % van de commissarissen. Met name is er meer duidelijkheid ontstaan omtrent de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een commissaris en bestuur, aldus de onderzoekers. Het is goed dat de ‘checks en balances’ binnen een organisatie goed vastliggen. Vervolgens moet hier met gezond verstand mee worden omgegaan zonder in allerlei formele knellende procedures te vallen.

Gemiddeld besteedt een commissaris 12 uur per maand aan een commissariaat, tegen een geschat uurtarief van 120 euro. De commissaris besteedt de meeste tijd aan de strategie en risico’s verbonden aan de onderneming. Op de tweede en de derde plaats komen de realisatie van de doelstellingen van de onderneming en het financiële verslaggevingproces. Vrijwel alle commissarissen geven aan bij te dragen aan de strategische beslissingen binnen een organisatie. Opvallend is dat 6% van de commissarissen van mening is dat de RvC waarvan ze deel uit maken niet in staat is om voldoende toezicht uit te oefenen op het bestuur.

Het onderzoek, dat onder leiding stond van prof.dr. Auke de Bos en dr. Mijntje Lückerath heeft de kenmerken, opvattingen en werkwijzen van commissarissen in Nederland onder de loep genomen. De 395 respondenten zijn commissaris bij beursondernemingen, niet beursondernemingen (waaronder familiebedrijven), zorginstellingen en woningbouw-corporaties.

De Bos: ‘Het is goed om eens een dwarsdoorsnede te maken van de commissarissen over meerdere sectoren. Hierbij komen bijvoorbeeld interessante verschillen naar voren ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de bijdrage van commissarissen aan de strategie van de onderneming en hun toezicht op duurzaam ondernemen.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK