Groot instituut voor religiestudie van start

Nieuws | de redactie
2 oktober 2007 | De VU start een interfacultair onderzoeksinstituut voor de studie van religie, cultuur en samenleving, het Insitute for the Study of Religion, Culture and Society. In tegenstelling tot de meeste Nederlandse en buitenlandse universiteiten wil de VU de doorgaans strikte scheiding tussen theologie en religiestudies voorkomen. Binnen VISOR zullen twee nieuwe leerstoelen worden ingesteld: op het gebied van ‘Islam and European Society’ en ‘Popular Religiosity’.

De eerste leerstoel zal zich ondermeer richten op thema’s als ‘Westerse Islam’, ‘Islam en democratie’ en ‘Islam en minderhedenrecht’. Vanuit de tweede leerstoel zal aandacht gevraagd worden voor het zich zowel in de Westerse als in de niet-Westerse wereld voordoende verschijnsel van nieuwe vormen van religiositeit die los van de klassieke religieuze instituties vorm krijgen in nieuwe symbolen en rituelen.

Bij dit instituut zullen meer dan 100 onderzoek(st)ers uit de vier faculteiten hun onderzoekstijd onderbrengen. De totaal te investeren onderzoekstijd bedraagt ongeveer 40 formatieplaatsen. Daarmee is het een van de grootste onderzoeksinstituten op het gebied van religie ter wereld. Het instituut zal zich vooral richten op de publieke rol van religie.

Tegen de verwachtingen van menigeen in blijkt religie in het hedendaagse maatschappelijke en politieke debat een grote rol te spelen. Dat debat beperkt zich niet tot de islam. Ook belangrijke bewegingen binnen het christendom en binnen de andere wereldgodsdiensten claimen hun plaats. Deze nieuwe religieuze assertiviteit vraagt om nadere bestudering waarbij de historische, literaire en sociale wortels van religieuze bewegingen betrokken worden en waarin de verwevenheid van religie, cultuur en samenleving in verleden en heden een centrale plaats inneemt.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK