Identiteit in meervoud

Nieuws | de redactie
22 oktober 2007 | Geadopteerden met een andere huidskleur die in een blank gezin opgroeien ontwikkelen vaak een meervoudige identiteit. In culturele zin zijn zij Nederlands: ze groeien hier op, in een wit gezin. Maar door achtergrond en huidskleur zijn ze toch zichtbaar anders. En zo voelen zij zich ook: Nederlands, maar niet wit, gekleurd maar toch Nederlands. Prof.dr. Gloria Wekker en drs. Nathalie Frederiks et al van de UU schrijven dit in hun rapport ‘Je hebt een Kleur, maar je bent Nederlands.’ Identiteitsformaties van Geadopteerden van Kleur. De wetenschappers pleiten voor een nieuwe benadering in het onderzoek naar de ontwikkeling van volwassen geadopteerden. Het rapport wordt op 26 oktober gepresenteerd tijdens een internationaal symposium over adoptieonderzoek.


Niet-blanke geadopteerden zijn dubbel anders: hun ouders zijn niet hun biologische ouders én ze hebben een andere huidskleur. Dit is van invloed op de ontwikkeling van hun identiteitsgevoel. De auteurs introduceren in hun boek de term ‘geadopteerden van kleur’. Geadopteerden die interetnisch geadopteerd zijn maken een individuele worsteling door, door deze spanning tussen aanpassing en anderszijn. Dit kan als een gemeenschappelijke problematiek beschouwd worden die deze geadopteerden met elkaar delen, ongeacht hun etnische of nationale herkomst.

Nieuwe inzichten
De auteurs interviewden tien volwassen geadopteerden van kleur. Alle geïnterviewden gaven aan dezelfde dubbele ervaringen te hebben. Aandacht voor deze ervaringen is van invloed op het ontwikkelen van een positieve kijk op hun meervoudige etnische achtergrond, zo stellen Wekker en haar medeauteurs. De interviews bieden nieuwe inzichten in de rol die etniciteit speelt voor specifieke ervaringen van anderszijn en discriminatie, waarover geadopteerden vertellen. Zo speelde hun etnische herkomst bij hun families schijnbaar geen wezenlijke rol en was geen onderwerp van gesprek. Hun kleur werd niet gezien als anders of afwijkend, maar tegelijkertijd werden zij door hun omgeving regelmatig geconfronteerd met aannames en vooroordelen over hun zichtbaar anderszijn. Deze tegenstrijdige boodschap die geadopteerden ontvangen over hun etnische identiteit heeft een diepgaand effect op hun zelfbeeld. Een geïnterviewde vrouw van Koreaanse afkomst verwoordde dit als volgt: ‘Je wordt er steeds aan herinnerd dat mensen je anders zien dan jij jezelf kent.’

Meervoudige identiteit
De onderzoekers ontwikkelden op basis van de interviews een nieuwe benadering voor het onderzoek naar volwassen geadopteerden. In deze benadering – waarvoor zij ideeën hebben gebruikt uit de feministische theorie en de cultuurwetenschappen – kijken zij naar de invloed van etniciteit, nationaliteit en sekse op de vorming van de eigen identiteit. De benadering biedt inzicht in een verschijnsel dat relevant is voor geadopteerden van kleur: de vorming van een meervoudige identiteit. Onderzoek naar adoptiekinderen richt zich tot nu toe vooral op de psychosociale ontwikkelingsproblematiek. Met de sociale invloeden van etniciteit en kleur wordt nauwelijks rekening gehouden.

‘New Roots and Routes in Adoption Research’
Het rapport ‘Je hebt een Kleur maar je bent Nederlands.’ Identiteitsformaties van Geadopteerden van Kleur is het resultaat van een onderzoek dat is verricht door de Leerstoelgroep Gender Studies, faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Wetenschapswinkel Letteren van de Universiteit Utrecht. Auteurs zijn: Prof.dr. Gloria Wekker, dr. Cecilia Åsberg. Drs. Iris van der Tuin en drs. Nathalie Frederiks.

Het boek wordt op 26 oktober gepresenteerd tijdens het internationaal symposium ‘New Roots and Routes in Adoption Research’ in Utrecht. De auteurs dragen hun boek op aan de volgende generatie van potentiële onderzoekers en beleidsmakers: geadopteerde studenten van kleur.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK