Promovendi voor de klas

Nieuws | de redactie
15 oktober 2007 | Na de herfstvakantie gaan 25 jonge bètaonderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen een deel van hun werktijd voor de klas en les geven in hun vak aan havo- en vwo- leerlingen. De komende jaren leveren de promovendi (en enkele postdocs) zo hun bijdrage aan de vernieuwing van het bètaonderwijs op middelbare scholen. Die hopen dat de jonge onderzoekers zó gegrepen worden door het vak van leraar, dat zij na hun promotie als eerstegraads leraar mét onderzoekservaring aan de slag gaan in het voortgezet onderwijs.


25 junioronderzoekers en enkele gepromoveerde onderzoekers van de bètafaculteit doen mee aan het onderwijsstimuleringsproject. De onderzoekers vormen teams van ten minste vijf wetenschappers, uit de disciplines wiskunde, informatica, natuurkunde, scheikunde en biologie. Elk team gaat aan de slag bij een cluster van ongeveer vijf scholen. De onderzoekers gaan leerlingen begeleiden bij het maken van profielwerkstukken en onderdelen in de les verzorgen. Momenteel bespreekt het eerste team een plan van aanpak met ‘hun’ vakdocenten op de scholen; het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk na de herfstvakantie aan het werk gaan.

Het is de bedoeling dat de samenwerking langdurig is en de junioronderzoekers de komende jaren gemiddeld  anderhalve dag in de week van hun onderzoekstijd gaan spenderen aan dit project. Dat betekent dat ze al met al wat langer over hun promotie mogen doen. De exacte invulling van hun takenpakket komt tot stand in nauw overleg met de betrokken vakdocenten.

Het Platform Bèta Techniek draagt ook financieel bij, met een subsidie van 1,3 miljoen – ongeveer een derde van de kosten. Een vergelijkbaar bedrag wordt betaald door de Radboud Universiteit zelf. Ook de deelnemende scholen in de regio (momenteel rond de dertig) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen dragen een derde deel bij. Het grootste deel van de kosten gaat naar de ‘contractverlenging’ van de junioronderzoekers.

Het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Radboud Universiteit zorgt voor de didactische begeleiding van de leraren in spe. Ook de Faculteit Techniek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is bij dit project betrokken. Docenten van de Hogeschool draaien mee in de wetenschapsteams en zullen mede op grond van hun technische deskundigheid een deel van de inhoudelijke vernieuwing van het bètaonderwijs voor hun rekening nemen.

Met de meeste deelnemende scholen hebben de Nijmeegse bètafaculteit en de techniekfaculteit van de HAN al contact: een aantal vakdocenten die bij dit project betrokken zijn, zijn ook regelmatig te gast op de universiteit of de HAN, zijn tutor voor eerstejaars studenten op de universiteit of participeren in samenwerkingsprojecten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK