Scholen moeten intelligenter worden

Nieuws | de redactie
4 oktober 2007 | "Nederland dreigt achterop te raken. We weten dat het beter kan en dan is het onverdraaglijk als we dat niveau niet weten te bereiken. Scholen zullen daarom in de toekomst alleen nog bestaansrecht hebben als ze laten zien dat ze op hoog niveau kunnen presteren." Wil het Nederlandse onderwijs de ontwikkelingen in de wereld kunnen bijbenen, dan zullen scholen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs veel intelligentere organisaties moeten worden. Frans de Vijlder benut zijn installatie als HAN-lector  om met die boodschap de vernieuwingsmoeidheid in het onderwijs scherp weerwoord te bieden.


“We zullen we de komende jaren alles uit de kast moeten trekken om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk op te leiden. De wereldwijde kennissamenleving stelt steeds hogere eisen aan mensen, aldus De Vijlder, en plaatst ons in een omgeving waarin de normen voor het Nederlandse systeem in een wereldwije context worden bepaald. “Om te overleven zullen scholen de kunst moeten leren verstaan om steeds te zoeken naar de beste methodes om de beste resultaten voor een brede variatie aan mensen te bereiken. Ouders en deelnemers zullen daarop ook steeds kritischer worden.”

De overheid moet zodanig sturen dat onderwijsinstellingen voortdurend blijven vernieuwen en forser moeten investeren in het innovatieve vermogen van scholen. De vele versnipperde potjes innovatiesubsidies werken averechts en leiden de aandacht af van de echt belangrijke zaken. Zo dragen deze volgens De Vijlder dan ook weinig bij aan betere resultaten. “Doorgaan op deze weg betekent dat we de middelmatigheid eerder in stand houden dan ontstijgen.”  

De lectorale rede van Frans de Vijlder leest u hier .
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK