Studenten sinds 2000 steeds positiever over WO

Nieuws | de redactie
5 oktober 2007 | Daalt de onderwijskwaliteit? RUG hoogleraar Peter Verhoef geeft aan dat er bij universiteiten juist een stijgende lijn zit in de studentenoordelen over de kwaliteit van het onderwijs. Samen met prof. Philip Hans Franses (EUR) analyseerde hij studentenoordelen. Die opinies -zoals Elsevier of Choice ze jaarlijks melden- zijn bedoeld om te helpen bij keuzes van aankomende studenten. Verhoef: "Maar waar wordt het oordeel over een opleiding aan een bepaalde universiteit nu precies op gebaseerd?

Speelt bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijs echt een belangrijke rol of hecht de student meer waarde aan de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. Gaat het dan om de kwaliteit van de docenten of om goede faciliteiten zoals computerzalen. En hoe belangrijk is het dat de tentamens goed aansluiten op de studiestof? Vaak wordt beweerd dat het onderwijsniveau achteruit gaat. Maar vinden de studenten dat ook?”

Verhoef en Franses bestudeerden de studentenevaluaties met speciale aandacht voor de economie- en bedrijfskundeopleidingen vanwege het grote aantal studenten daar. “Wat het algemene niveau betreft, konden we constateren dat de oordelen van de studenten sinds 2000 elk jaar wat meer positief zijn”, zegt Verhoef. “Dat is dus goed nieuws.” Verder bleek uit een statische analyse dat het oordeel over de inhoud van het onderwijs de grootste invloed heeft op het totale oordeel. Daarna volgen op ongeveer gelijk niveau de kwaliteit van de docenten, de aangeboden faciliteiten en de inrichting van de opleiding.

Oordelen over de organisatie en toetsing blijken van beperkte invloed op het eindoordeel. Ook bij economie en bedrijfskunde blijkt de kwaliteit van de studiestof het meest van belang, maar de onderzoekers merkten op dat de inrichting van de opleiding daar minder bepalend is dan bij andere opleidingen. Verhoef en Franses concluderen uit hun onderzoek dat universiteiten, voor wat de studenten betreft, zich bij de verbetering van het onderwijs primair moeten richten op de inhoud ervan. “Bovendien vonden we geen bewijs van de veelgehoorde uitspraak dat het onderwijs als minder goed wordt ervaren door de nadruk op onderzoek.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK