TUD: ‘Moreel onacceptabel gedrag’

Nieuws | de redactie
4 oktober 2007 | Het bestuur van de TU Delft acht het wangedrag bij het Delftsch Studenten Corps, dat in de pers is beschreven, en dat zou voortvloeien uit ‘de onderliggende verenigingscultuur’ onacceptabel. Het grijpt in in de bestuursbeurzen die aan het Corps gegund zijn.

Collegevoorzitter ir. Hans van Luijk: “Ondanks het feit dat er richtlijnen zijn en er binnen de vereniging een aantal functionarissen verantwoordelijk is voor toezicht op een goed verloop van de introductietijd, heeft toch een aantal studenten zich misdragen. Met ons besluit willen we aangeven dat het afgelopen moet zijn met dit gedrag. De verharding die we zien bij de introductietijd is moreel onacceptabel en past niet in de tijdgeest noch bij de internationaal georiënteerde universitaire gemeenschap die we feitelijk zijn. De goede reputatie van de TU Delft en de Delftse universitaire gemeenschap zijn beschadigd.”

Van Luijk wil ook een breder initiatief nemen om tot afspraken met het overkoepelende orgaan van alle studentenverenigingen gericht op mentaliteitsverandering en gedragsaanpassing. “We zijn er van overtuigd dat we zo samen met de studentenverenigingen de basis kunnen leggen voor een introductietijd die zowel een zekere locale traditie in ere houdt, en die ook past binnen de maatschappelijk aanvaarde opvattingen in de huidige tijd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK