De herontdekking van de leraar

Nieuws | de redactie
29 november 2007 | Het beeld van de leraar is troebel. Dit poneert prof. Jos Letschert, lector aan Edith Stein en UT- hoogleraar, in de Frank Stötelerlezing 2007. "Wie wordt er nou leraar? Relatief goed presterende leerlingen in het voortgezet onderwijs die ik spreek, vinden het leraarsberoep niet het meest aantrekkelijke perspectief voor een beroepscarrière." Hij analyseert vijf factoren waarom het beeld vertroebeld is. Zo'n analyse is nodig om vervolgens de leraar te kunnen herontdekken.

“Het is merkwaardig gesteld met het leraarsbeeld. Er zijn perioden geweest, in de aanvangsperiode van het schoolse onderwijs, waarin de leraar vooral de oppasser was van een troep ongedisciplineerde dorpsjeugd. Knoet en plak waren de favoriete media, het onderwijzen zelf een bijbaan. Er was ook een periode, onze ouders, de ouderen onder ons waaronder ikzelf, hebben dat aan den lijve ondervonden, waarin de leraar een gerespecteerd en bovenmatig gewaardeerd lid was van de samenleving, net zoals de dokter dat was, de  pastoor, of de notaris. Naar een leraar werd geluisterd, tegen een leraar keek je op.

In oude Chinese culturen en Afrikaanse gemeenschappen waren en zijn leraren uitverkoren persoonlijkheden. Vaak oud, want ouderdom is daar de conditie voor levenservaring en wijsheid. Wijsheid heb je niet, maar verwerf je. Een nieuwe generatie, je toekomst, vertrouw je alleen toe aan de meest wijze en meest ervaren mensen in je gemeenschap. Niet aan een paar sufferds die niet kunnen rekenen. Op dit moment zijn we tamelijk afgedwaald van deze prepositie en is het beeld van de leraar in onze samenleving niet overwegend positief. Wie wordt er nou leraar? Relatief goed presterende leerlingen in het voortgezet onderwijs die ik spreek, vinden het leraarsberoep niet het meest aantrekkelijke perspectief voor een beroepscarrière”.

De lezing van Letschert aan de HAN leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK