Energie en recht gebundeld

Nieuws | de redactie
16 november 2007 | De RUG heeft het Groningen Centre of Energy Law opgericht, het enige universitaire onderzoekscentrum voor energierecht in ons land.  Zo'n vijfentwintig wetenschappers doen er onderzoek naar de gevolgen voor wet- en regelgeving van ontwikkelingen in de energiesector. Omgaan met energie, nieuwe vormen van energie, opslag van energie-afval en de discussie over duurzaamheid maken herbezinning van wet- en regelgeving op dit terrein noodzakelijk.


Nederland exporteert aardgas naar diverse Europese landen en is een belangrijke doorvoerhaven voor andere energieproducten. Door het afnemende aanbod en de stijgende vraag zal de import van energie geleidelijk toenemen. Daardoor wordt de energiesector meer grensoverschrijdend van aard. Ook duurzame energie wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld om klimaatverandering te bestrijden. Bovendien zorgt liberalisering van de energiemarkt voor een toename van concurrentie tussen energieproducenten.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid coördineert het GCEL al het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen van) de energiesector. Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen, van ‘put tot pit’. Het omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument.

Het huidige onderzoek concentreert zich vooral op de liberalisering van de Nederlandse en Europese energiemarkten en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor wet- en regelgeving. Ook de economische en sociale effecten ervan worden bestudeerd. Daarnaast besteedt het GCEL aandacht aan het contractuele raamwerk waarbinnen energieleveranciers en afnemers opereren en aan de fiscale en financiële aspecten van de productie en levering van energie. In toenemende mate is de energiesector grensoverschrijdend van aard, zodat ook de internationaalrechtelijke en rechtsvergelijkende aspecten aan bod komen.

Energiebedrijven moeten de uitstoot verminderen van broeikasgassen, zoals CO2. Naast het instrument van de emissiehandel wordt momenteel op nationaal en internationaal niveau onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van CO2 afvang en opslag, ook wel carbon capture and storage (CCS) genoemd. Het GCEL is inmiddels begonnen met onderzoek naar de juridische aspecten van CCS.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een speciale band met de energiesector met haar zetel bovenop het Groningen gasveld. De universiteit en partijen als de Gasunie werken samen in initiatieven als het Energy Delta Institute en de Energy Valley. Het Energy Delta Research Centre bundelt al het energieonderzoek dat binnen de gehele universiteit wordt verricht.  Het GCEL coordineert vervolgens al het rechtswetenschappelijke onderzoek naar de energiesector.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK