Eredoctoraat voor ergotherapeut HvA

Nieuws | de redactie
26 november 2007 | De University of Brighton verleent op 8 februari 2008 een eredoctoraat aan Hanneke van Bruggen van de Hogeschool van Amsterdam. Zij krijgt deze titel voor haar verdiensten voor het beroep ergotherapie. Van Bruggen maakt zich sterk voor de oprichting van bachelor- en masteropleidingen en het implementeren van het beroep ergotherapie in Centraal- en Oost-Europa.

Hanneke van Bruggen heeft in 1994 ENOTHE, European Network of Occupational Therapy in Higher Education, opgericht. Met vertegenwoordigers van opleidingen en praktijk uit dit netwerk startte ze in Georgië, Armenië, Hongarije, Bulgarije en Roemenië opleidingen Ergotherapie. Op dit moment is zij betrokken bij de voorbereidingen voor een bacheloropleiding in Turkije en de Oekraïne.

Voorwaarde voor toetreding tot de Europese Unie was dat de kandidaat- lidstaten hun mensenrechtensituatie op orde hadden. Van Bruggen: ‘En dat geldt natuurlijk ook voor de manier waarop deze landen met mensen met een beperking omgaan. In Oost- Europese landen hebben deze mensen nauwelijks recht op een volwaardig bestaan en leven zij vaak onder de armoedegrens. De EU had subsidies uitgetrokken om sociale hervormingen op het gebied van werk en onderwijs voor mensen met een beperking tot stand te brengen. Aan ENOTHE zijn twee grote subsidies toegewezen om onder andere door het opzetten van opleidingen Ergotherapie een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven in Centraal en Oost-Europa.’

Een ander belangrijk onderdeel van het werk van Van Bruggen is haar inzet voor het gelijktrekken, tunen, van het niveau van de opleidingen Ergotherapie in Europa. Nu zijn de opleidingseisen in de verschillende Europese landen nog heel verschillend. In Duitsland hebben de opleidingen doorgaans een niveau vergelijkbaar met ons middelbaar beroepsonderwijs en in Groot Brittannië met ons wetenschappelijk onderwijs. ‘Ik ben gestaag bezig alle opleidingen binnen het hoger onderwijs onder te brengen en om gezamenlijk ergotherapeutisch onderzoek op te zetten.’

Van Bruggen ziet de doctorstitel als erkenning voor haar inzet de afgelopen twintig jaar. Zij heeft een grote rol gespeeld bij het internationaal op de kaart zetten van haar beroep. ‘Het is de grootste eer die mij had kunnen toekomen. Ik kreeg in 2006 het erelidmaatschap van de World Federation of Occupational Therapists en dat was ook iets heel speciaals. Maar een eredoctoraat heeft een bredere betekenis. De University of Brighton geeft hiermee aan dat zij aan mijn prestaties de waarde toekennen van een PhD. Echt buitengewoon eervol!’

Ergotherapeuten ondersteunen mensen voor wie het dagelijkse handelen niet of niet meer vanzelfsprekend is. Zij doen dat door samen met hun cliënten uit te zoeken wat belangrijk voor hen is en door hen vervolgens te ondersteunen bij het realiseren daarvan. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gericht stoeladvies, een training in éénhandig aankleden of een cursus in het gebruik van het openbaar vervoer. Het gaat altijd om een interventie die ertoe bijdraagt dat iemand de door hem gewenste handelingen daadwerkelijk (weer) kan doen in de thuissituatie, op het werk of in zijn vrije tijd. Het uiteindelijk doel van ergotherapie is dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven in al zijn facetten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK