HU grijpt in bij bekostiging

Nieuws | de redactie
21 november 2007 |

De HU voert onderzoek uit naar de rechtmatigheid van bekostigingsinkomsten bij regelmatige controles binnen de hogeschool over het naleven van wet- en regelgeving. De onderzoeken wijzen uit dat de relevante regelgeving onvoldoende is nageleefd. De hogeschool gaat in overleg met OCW over de vervolgstappen.

In september 2007 heeft de faculteit Educatie een quick scan laten uitvoeren naar de dossiers: ‘Schrijftolk’, en ‘Scholing eigen personeel’. Om de rechtmatigheid van bekostiging te kunnen beoordelen heeft het CvB Ernst & Young verzocht een nader onderzoek uit te voeren. Hieruit blijkt dat de bekostigingswetgeving onvoldoende nageleefd is. Uit de onderzoeken blijkt dat de leerroute ‘Schrijftolk’ een voorgestructureerde leerroute is. Zeventig studenten zijn in de periode van 2003/2004 tot en met 2006/2007 ingeschreven in een volledige bacheloropleiding met als doel niet de gehele opleiding, maar slechts delen af te ronden. Deze studenten behoren niet voor bekostiging in aanmerking gebracht te worden, zoals op basis van de rapporten van de commissie-Schutte eerder in het HO was vastgesteld..

De scholing van eigen personeel vond plaats via de leerroute Zelfconfrontatiemethode (ZKM). Er zijn twijfels over het tijdig openbaar maken van het onderwijsprogramma van deze leerroute. Bovendien is de leerroute ZKM, die in 2005/2006 en 2006/2007 gevolgd is door dertien medewerkers van de FE, aangeboden op locaties die buiten de vestigingsplaatsen van de opleiding vallen. Deze leerroute voldoet hiermee niet aan de bekostigingswetgeving. Hogeschool Utrecht neemt alle aanbevelingen van de onderzoekers betreffende het verbeteren van de interne procedures binnen de hogeschool onverkort over. De leerroute ‘schrijftolk’ bestaat niet meer, maar is vervangen door het zogenaamde Associate Degree Schrijftolk dat wel aan alle bekostigingsregels voldoet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK