Intelligent design aloud debat

Nieuws | de redactie
20 november 2007 | Tegenwoordig woedt er in wetenschappelijke kringen - en zeker ook erbuiten - een discussie tussen onderzoekers die het idee van een ‘intelligent design’ aanhangen en collega’s die vooral het ‘toevalskarakter’ van de evolutie benadrukken. Minder bekend is dat deze discussie een voorgeschiedenis in de zeventiende en achttiende eeuw heeft. Ook toen hielden de meeste grote en ook minder bekende filosofen, naturalisten en theologen zich met dergelijke vragen bezig.

Het zoeken naar aanwijzingen voor orde en ontwerp in de natuur was massief; de discussie over natuurlijke dynamiek was intensief; en de afwijzing van het toeval was obsessief. Promovendus Marinus de Baar bespreekt deze discussie in zijn Groningse proefschrift. Het eerste deel van zijn studie gaat in op ideeën over de Voorzienigheid, fysicotheologie, natuurlijke historie, en het idee van ‘the Great Chain of Being’. Het zet uiteen op welke wijze deze bijdroegen aan het idee van orde in de natuur (zoals teleologisch, functionalistisch, morfologisch, taxonomisch, met nadruk op harmonie, symmetrie en proportionaliteit).

Het tweede deel richt zich op ideeën over tijd, verandering en toeval en gaat over de ouderdom van de aarde; over de ontdekking van kosmologische, geologische en biologische dynamiek; en over materialistische en atomistische ideeën binnen de ‘Radicale Verlichting’ die min of meer een rol toeschreven aan het toeval van samenklonterende materiedeeltjes in de wording van de werkelijkheid. Het huidige debat over ‘intelligent design’ geeft aan dat vraagstukken zoals die in het proefschrift aan bod komen, nog weinig aan actualiteit hebben ingeboet.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK