Koppeling ontslagrecht- en onderwijsdossier

Nieuws | de redactie
19 november 2007 | OU-voorzitter Theo Bovens volgt vanuit zijn “nevenfunctie bij de SER” het ontslagrechtdossier al meer dan een jaar. Politiek kon het deze week samen met de ‘1 miljard Rinnooy Kan’ weleens de testcase voor de coalitie blijken. “Het wordt tijd dat ook vanuit het onderwijs dit thema opnieuw wordt ‘aangevlogen’,” zegt het SER-kroonlid.

De oorspong van het ontslagdossier ligt in het SER-advies van 2006 over het Middellange Termijn Perspectief (in het jargon MLT-1 genoemd). Dit advies bepleit een verhoging van de participatiegraad op de arbeidsmarkt naar uiteindelijk 80% van de beroepsbevolking. Als je dat aantal haalt, zijn bijvoorbeeld de problemen rond vergrijzing (bv. AOW) oplosbaar. Het regeerakkoord van Balkenende IV citeert rijkelijk uit dit SER-advies. Op twee punten stelde de SER advisering uit: scholing en ontslagrecht. Hiervoor werd een ‘MLT-2′ voorbereid, dat uiteindelijk de eindstreep bij de SER niet heeft gehaald. Reden: binnen de vakbeweging kon men niet akkoord gaan met de teksten over het onslagrecht.

Scholingsdossier gekoppeld
Het onderwerp Scholing in het niet verschenen SER-advies gaat over leven-lang-leren, over het investeren in scholing voor de beroepsbevolking. Zaken als een nationale scholingsfaciliteit, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en overheid en het stimuleren van opleiding in het bedrijf, worden behandeld. De beide dossiers, Scholing en Ontslagrecht, zijn nu ontkoppeld. Ik vind dat zeer te betreuren. Ik denk dat een deel van de huidige deadlock-situatie juist door die ontkoppeling is bevorderd.

Investeren in mensen
Ik pleit voor het herstel van de koppeling van de dossiers. Immers, investeren in scholing en opleiding vergroot de employability van je personeel. Dat maakt andere arrangementen rond ontslag mogelijk. Zo zou je bijvoorbeeld een werkgever die fors in mensen heeft geïnvesteerd kunnen toestaan dat een eventueel ontslag wordt vereenvoudigd. Of in de discussie over de gouden handdruk zou je opleidingsvouchers een rol kunnen laten spelen. In elk geval moet je de discussie over het ontslagrecht weer verbreden, terug naar de oorsprong: participatie-doelstelling, en daarop ingezoomd: het scholingsdossier.

Voor de Open Universiteit Nederland is investeren in scholing en opleiding natuurlijk ‘preken voor eigen parochie’, maar ik heb daar geen moeite mee, gezien de grote maatschappelijke behoefte aan hoger opgeleid personeel en aan meer mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn. Leven Lang Leren als sleutel voor de oplossing van de O-impasse? Doen!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK