Meedenkers buiten beeld

Nieuws | de redactie
29 november 2007 | Iedereen ziet graag studenten die niet zo ‘zesjesachtig’ zijn. Een sterk middel om actieve betrokkenheid en intervisie te versterken zijn de opleidingscommissies. Maar zijn die ook concreet aanspreekbaar? Weten hogeschool, universiteit en student ze ook te vinden en actief in te schakelen? Dat valt niet mee. Kijk hier of uw instelling een gunstige uitzondering vormt.

De LSVb heeft naar de secretariaten van 24 hogescholen en 7universiteiten gebeld en gevraagd naar de mail- en postadressen vande OC’s. Vervolgens hebben de studenten de sites van deinstellingen onderzocht en gekeken of de OC’s daar vermeld wordenen of ze via de website te bereiken zijn.
De uitkomsten zijn ontmoedigend.

-Bij de hogeschoolsecretariaten weet 71% niet watopleidingscommissies zijn. Bij universiteiten 70%.

-Bij de hogeschoolsecretariaten weet 92% niet goed waarnaar zemoeten doorverwijzen. Bij universiteiten 85%.

-Bij 96% van de hogeschoolsecretariaten zijn deadressen van opleidingscommissies niet centraal bekend. Bijuniversiteiten is dit 70%.

-Bij 96% van de de hogescholenhebben opleidingscommissies geen eigen vindbare enpersoonsonafhankelijke adressen. Bij de universiteiten isdit 15%.

-Bij de hogescholen staan bij 92% de adressen vanopleidingscommissies niet op de website. Wel bij alleuniversiteiten.

-Bij alle hogescholen zijn deopleidingscommissies niet direct te vinden op de website. Bij70% van de universiteiten evenmin.

De studenten zijn hier erg bezorgd om omdat de rol van de OC’s vantoenemend belang is. “Wanneer OC’s niet bereikbaar zijn, levert dateen aantal problemen op. Studenten die klachten hebben over dekwaliteit van hun onderwijs kunnen hiermee niet terecht bij OC’s.Externe partijen kunnen OC’s moeilijk bijstaan met advies enondersteuning. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van hogeronderwijs. Er kan niet gecontroleerd worden of er overal wel OC’sbestaan, en indien dat zo is, of deze goed functioneren envoldoende worden ondersteund door de instelling.”

In het overzicht van hun onderzoek per instelling valt op dat de UUals enige op alle criteria van toegankelijkheid en informatievoldoet. In het hbo is alleen de hogeschool De Kempel enigszins aande maat te noemen. Vele grote instellingen voldoen op geen enkelevan de informatiecriteria, waaronder Windesheim, Zuyd, NHL enHAN.

Een volledig overzicht per onderzochte instelling en per criteriumvindt u hier.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK