Meedenkers buiten beeld

Nieuws | de redactie
28 november 2007 | Iedereen ziet graag studenten die niet zo ‘zesjesachtig’ zijn. Een sterk middel om actieve betrokkenheid en intervisie te versterken zijn de opleidingscommissies. Maar zijn die ook concreet aanspreekbaar? Weten hogeschool, universiteit en student ze ook te vinden en actief in te schakelen? Dat valt niet mee. Kijk hier of uw instelling een gunstige uitzondering vormt.

De LSVb heeft naar de secretariaten van 24 hogescholen en 7 universiteiten gebeld en gevraagd naar de mail- en postadressen van de OC’s. Vervolgens hebben de studenten de sites van de instellingen onderzocht en gekeken of de OC’s daar vermeld worden en of ze via de website te bereiken zijn.

De uitkomsten zijn ontmoedigend.

-Bij de hogeschoolsecretariaten weet 71% niet wat opleidingscommissies zijn. Bij universiteiten 70%.

-Bij de hogeschoolsecretariaten weet 92% niet goed waarnaar ze moeten doorverwijzen. Bij universiteiten 85%.

-Bij 96% van de hogeschoolsecretariaten zijn de adressen van opleidingscommissies niet centraal bekend. Bij universiteiten is dit 70%.

-Bij 96% van de de hogescholen hebben opleidingscommissies geen eigen vindbare en persoonsonafhankelijke adressen. Bij de universiteiten is dit 15%.

-Bij de hogescholen staan bij 92% de adressen van opleidingscommissies niet op de website. Wel bij alle universiteiten.

-Bij alle hogescholen zijn de opleidingscommissies niet direct te vinden op de website. Bij 70% van de universiteiten evenmin.

De studenten zijn hier erg bezorgd om omdat de rol van de OC’s van toenemend belang is. “Wanneer OC’s niet bereikbaar zijn, levert dat een aantal problemen op. Studenten die klachten hebben over de kwaliteit van hun onderwijs kunnen hiermee niet terecht bij OC’s. Externe partijen kunnen OC’s moeilijk bijstaan met advies en ondersteuning. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van hoger onderwijs. Er kan niet gecontroleerd worden of er overal wel OC’s bestaan, en indien dat zo is, of deze goed functioneren en voldoende worden ondersteund door de instelling.”

In het overzicht van hun onderzoek per instelling valt op dat de UU als enige op alle criteria van toegankelijkheid en informatie voldoet. In het hbo is alleen de hogeschool De Kempel enigszins aan de maat te noemen. Vele grote instellingen voldoen op geen enkele van de informatiecriteria, waaronder Windesheim, Zuyd, NHL en HAN.

Een volledig overzicht per onderzochte instelling en per criterium vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK