Meer beurzen voor ontwikkelingslanden

Nieuws | de redactie
5 november 2007 | Gijsbert Koren (TU Delft) steunt Hanneke Teekens van NUFFIC in haar pleidooi op ScienceGuide om meer studiebeurzen beschikbaar te stellen voor studenten uit ontwikkelingslanden. Studenten uit ontwikkelingslanden zouden de kans moeten krijgen hier hun master te kunnen volgen, waarbij het afstuderen aansluit bij het bereiken van de VN millenniumdoelen.

‘Wij zijn mensen met het voorrecht om in een rijk land te leven. We profiteren van de economie die onze voorouders voor ons hebben opgebouwd en we zorgen er voor dat onze kinderen nog rijker zullen zijn. De toegang tot goed onderwijs is bij ons vanzelfsprekend en zoals mevrouw Teekens (NUFFIC) terecht aangeeft bieden wij internationaal gezien hoogwaardig onderwijs aan tegen een redelijke prijs. Ik ondersteun haar ook in haar gedachte dat er meer ondersteuning moet zijn voor studenten uit bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, voor wie deze redelijke prijs nog steeds onbetaalbaar is. Beurzen zijn voor studenten uit ontwikkelingslanden een goede manier om toch toegang te hebben tot ons onderwijssysteem.

Sinds dit collegejaar studeren aan de TU Delft 25 masterstudenten uit Afrika met een studiebeurs. Zonder deze beurs zou de studie voor deze studenten 8500,- euro per jaar kosten. Een astronomisch bedrag voor de armste studenten van de wereld. Van de 25 studenten die in Delft studeren, krijgen 15 studenten hun beurs van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en 10 van de TU Delft zelf. De TU Delft heeft bij de minister aangeklopt, om in het kader van het Energy for All programma van de VN Afrikaanse studenten in Nederland te onderwijzen. Daardoor kunnen zij na hun studie bijdragen aan het doel om iedereen in Afrika toegang te geven tot energie, zodat deze mensen de kans krijgen zich economisch te ontwikkelingen. De studenten leggen in hun afstuderen dan ook verplicht de nadruk op energie, zodat zij welbeslagen terugkeren naar hun thuisland.

In 2007 beslaat onderwijs ‘maar liefst’ 15% van het budget van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, omdat “onderwijs een belangrijke bijdrage levert aan het bereiken van de millenniumdoelstellingen van de VN.” In de begroting van 2008 is echter al weer minder ruimte voor onderwijs. Hoe durft de minister dan nog te stellen dat “onderwijs in het centrum van het beleid van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking staat”? Zoals Teekens in haar stuk al aangeeft, zouden er meer studiebeurzen moeten komen. Deze studiebeurzen kunnen net als in het voorbeeld van de TU Delft, naadloos aansluiten op de doelstellingen die Nederland met alle andere VN- leden heeft gesteld en een onbetaalbare bijdrage leveren aan het bereiken van de millenniumdoelstellingen. De VN millenniumdoelen, beter bekend als de Millennium Development Goals, zijn doelen die de VN zich heeft gesteld om in 2015 te bereiken, met als doel tegemoet te komen aan de behoeften van de armsten in de wereld en er voor te zorgen dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen.

De 25 beurzen die nu door de TU Delft aan studenten uit Afrika worden toegekend, komen helaas niet uit een structureel programma. De voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft heeft vorige week de wens uitgesproken om het programma in de toekomst voort te zetten. Vanuit de universiteit is er commitment en vanuit Afrika is er vraag naar deze beurzen. Nu is het tijd voor de minister om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de daad bij het woord te voegen, door onderwijs meer aandacht te geven en er een structureel beurzenprogramma van te maken.

Gladys Vuvu, een Afrikaanse student die elektrotechniek aan de TU Delft studeert, zegt erg blij te zijn met de beurzen, maar zet zijn vraagtekens bij het aantal beurzen. “Voor zo’n groot continent met 52 landen, zijn 25 beurzen niet genoeg. Eigenlijk zou er voor elk land een studiebeurs beschikbaar moeten zijn.” En waarom zouden er alleen beurzen voor de TU Delft beschikbaar moeten zijn? Andere universiteiten kunnen met hun eigen kennis ook een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling in Afrika en andere delen van de wereld. Ik wil daarom pleiten voor een nieuw beurzenprogramma voor studenten uit ontwikkelingslanden, dat aansluit op de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, dat deze studenten de kans geeft om in het kader van de doelstellingen hun complete master aan een Nederlandse universiteit te volgen.

Laten we, samen met de beste studenten uit ontwikkelingslanden, de uitdaging aangaan en onze kennis inzetten om de millenniumdoelstellingen te halen. Het is toch prachtig om ons onderwijs in te zetten, om mensen als Gladys Vuvu op te leiden en met zijn woorden van dank wil ik graag afsluiten: “Ik ben Nederland erg dankbaar voor het onderwijs dat ik hier heb gekregen en wil graag iets teruggeven door mijn kennis in Afrika weer toe te passen.”

Gijsbert Koren is oud-voorzitter van de VSSD, student aan de TU Delft en medewerker International Office van de TU Delft


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK