Milieutechnologie stimulans Derde Wereld

Nieuws | de redactie
29 november 2007 | De oplossing van het wereldwijde klimaat- en milieuprobleem zal voor een zeer belangrijk deel moeten komen van de milieutechnologie. De grote uitdaging voor de milieutechnologie ligt in de ontwikkelingslanden waar twee miljard mensen verstoken zijn van elementaire sanitaire voorzieningen. Daar is verder grote behoefte aan technologieën die goedkoper en efficiënter zijn en meer zijn toegesneden op lokale en regionale behoeften. Dat zegt prof.dr.ir. Wim Rulkens bij zijn afscheid als hoogleraar Milieutechnologie aan Wageningen Universiteit op 29 november 2007.


Het vertrouwen in de technologie is in de afgelopen jaren versterkt, zegt Rulkens in zijn rede Milieutechnologie: snelweg naar een duurzame ontwikkeling. Hij kan zich de reactie voorstellen dat we in de Westerse wereld op dit moment genoeg technologische kennis in huis hebben om bijna alle milieuproblemen op te lossen. Hij legt uit dat milieutechnologie in haar beginfase vooral was gericht op milieuverontreiniging, verontreinigingen die een bedreiging vormen voor het milieu of de menselijke gezondheid. Geleidelijk is ook het winnen van energie en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen voor hergebruik een integraal deel van de milieutechnologie gaan uitmaken.

Milieutechnologie aan Wageningen Universiteit heeft zich van oudsher ook beziggehouden met de toepassing daarvan in ontwikkelingslanden. Het toepassen daar is in feite dé voorwaarde om tot een duurzame ontwikkeling en groei van welvaart en welzijn te komen. Als voorbeeld noemt Rulkens onderzoek in Wageningen naar de toepassing van duurzame technologie in de palmolie- industrie in Thailand. Deze toepassing blijkt zeer wel haalbaar, met nu al beschikbare technologie en zonder dat technologische hoogstandjes behoeven te worden uitgehaald.

In ontwikkelingslanden ziet prof. Rulkens nog veel obstakels voor het inzetten van milieutechnologie. Die hebben allereerst te maken met de kosten, maar ook het gebrek aan milieubeleid in die landen en het gebrek aan expertise om een milieutechnologie operationeel te maken. Bovendien constateert hij in die landen een gebrek aan acceptatie van milieutechnologie, waar de verleiding groter is om in te zetten op sterke industriële groei en minder nadruk te leggen op aanpak  van de milieuproblemen die deze groei met zich meebrengt. Toch benadrukt Rulkens de noodzaak om kennis van milieutechnologie daar in te zetten die daar kan voorzien in zeer elementaire behoeften, zoals schoon drinkwater en adequate sanitatie. Maar ook integratie van milieutechnologie in productieprocessen is een belangrijk aspect.

In ontwikkelingslanden is een van de grootste problemen het ontbreken van voldoende water van voldoende kwaliteit voor de drinkwatervoorziening, voor irrigatie en voor industriële productie. Meer dan een miljard mensen, vooral in ontwikkelingslanden, zijn nog altijd verstoken van veilig drinkwater. En meer dan twee miljard hebben op dit moment geen toegang tot elementaire sanitaire voorzieningen. “Milieutechnologie, in de brede zin van het woord, kan een economische ontwikkeling in gang zetten en kan voor werkgelegenheid en inkomsten zorgen”, aldus Wim Rulkens.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK