Opluchting over afwijking Rinnooy Kan

Nieuws | de redactie
26 november 2007 | Het hbo is opgelucht dat het kabinet het rapport Rinnooy Kan niet al te zeer is gevolgd. Doekle Terpstra van de HBO-raad heeft ernstige twijfels bij de uitwerking, maar zegt wel: “De verdeling van de salarissen die het kabinet voor ogen heeft sluit veel beter aan bij de onderwijspraktijk dan de plannen van Rinnooy Kan.” Vooral de automatische koppeling tussen het diploma waarover de docent beschikt en het salaris dat zij verdient vond het hbo niet aantrekkelijk.

“Hogescholen vinden het belangrijk dat docenten meer mogelijkheden krijgen om door te stromen naar hogere functies. De prestaties die zij leveren zijn daarbij leidend. Het kabinetsstandpunt sluit daar goed bij aan.” Dit sluit aan op de scherpe kritiek die InHolland-chef Elbers bij zijn afscheid al op ScienceGuide formuleerde.

De voorstellen van Plasterk grijpen wel diep in in de eigen verantwoordelijkheden van de instellingen, ook in hun rol als werkgever. E manier waarop dat gebeurt vindt de HBO-raad “ondoordacht.” Het kabinet zou niet op deze manier de arbeidsverhoudingen in het onderwijs moeten “reorganiseren. Het maken van prestatieafspraken met sociale partners over bijvoorbeeld de werkdruk van leraren en de verhouding tussen lesgevende en niet-lesgevende taken horen thuis in het overleg tussen sociale partners in het onderwijs.”

Afwijzend zijn de hogescholen ook over de plannen voor gezamenlijke eindtermen en examens bij de lerarenopleidingen. Deels zijn zij overbodig, omdat dit al feitelijk geschied. “De invoering van een gezamenlijk eindexamen verhoudt zich bovendien slecht tot de gewenste flexibiliteit van het onderwijsprogramma.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK