Vietnam blij met hbo

Nieuws | de redactie
28 november 2007 | De samenwerking van het hbo met Vietnam verdient meer aandacht dan de kritische vraag van UM-voorzitter Ritzen naar "de efficiency en het het nut." Arian van Staa van de HBO-raad licht de meest recente ontwikkelingen erin toe. "Bedrijven in Vietnam klagen steen en been over het het gebrek aan bruikbare kennis, vaardigheden en attitudes van de afgestudeerden. De druk op Vietnamese universiteiten is groot om het onderwijs anders in te richten. Er is dringend behoefte aan een onderwijsconcept waarin de employability van afgestudeerden en interactie met het afnemende werkveld meer centraal staan."In een recent interview op ScienceGuide laat collegevoorzitter Jo Ritzen van de UM zich uit over het vraagstuk van internationalisering op hogescholen. In dit interview stelt Ritzen: “Het halve hbo is present in Vietnam, zo merkte ik en dan mag je toch de vraag stellen naar de efficiency en het nut dat daarmee gerealiseerd wordt.”

Het antwoord op die vraag:
Op dit moment werken zes van de 44 Nederlandse hogescholen samen met een achttal Vietnamese universiteiten. Hoewel het tellen hem blijkbaar lastig valt, heeft Ritzen wél gelijk als hij vaststelt dat waar voorheen vooral Nederlandse universiteiten projecten uitvoerden in Vietnam, tegenwoordig het hoger beroepsonderwijs een graag geziene gast is in dat land. Sinds 2005 voeren Nederlandse hogescholen in Vietnam twee omvangrijke projecten uit, die gefinancierd worden vanuit het Nederlandse programma voor ontwikkelingssamenwerking NPT. Deze samenwerking kwam tot stand op initiatief van de Vietnamese minister van Onderwijs.

Het huidige onderwijs op Vietnamese universiteiten kan worden samengevat als “ teachers just read stuff out and students note down everything”. Bedrijven klagen dan ook steen en been over het het gebrek aan bruikbare kennis, vaardigheden en attitudes van de afgestudeerden. De druk op Vietnamese universiteiten is groot om het onderwijs anders in te richten. Er is dringend behoefte aan een onderwijsconcept waarin de employability van afgestudeerden en interactie met het afnemende werkveld meer centraal staan. De universiteiten willen ervaring opdoen met andere onderwijscurricula en met andere didactische methoden. Ze willen de verbinding met het werkveld versterken en kwaliteitszorg op een andere manier aanpakken.

Zowel de Vietnamese overheid als de universiteiten zijn van mening dat Nederlandse hogescholen het Vietnamese hoger onderwijs de impuls kunnen geven die zo dringend nodig is. Het Vietnamese ministerie van Onderwijs is dan ook ingenomen met de mogelijkheid die de Nederlandse programma’s de Vietnamese universiteiten bieden om met Nederlandse hogescholen samen te werken. Het belang van deze projecten wordt zo groot geacht dat de Vietnamese vice-minister van onderwijs zelf voorzitter is van de stuurgroep en dat zijn ministerie actief in beide projecten participeert. Dit project biedt de universiteiten én het ministerie eveneens de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met een meer decentrale overheidssturing in de vormgeving van curricula.

De eerste resultaten van de samenwerking zijn veelbelovend. Zo presenteerde de Thai Nguyen University op 9 november jongstleden de eerste praktijkervaringen met het nieuwe curriculum voor de opleiding docent Engels dat nu ruim een jaar loopt. Studenten, docenten en vertegenwoordigers van scholen -de World of Work voor de afgestudeerde docenten- lieten zich lovend uit over de resultaten die in nauwe samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden zijn geboekt. De projectleider Nguyen Minh Hong van een andere universiteit die participeert (de Hung Yen University), schrijft in een recent artikel “It turns out from results of our activities during the last two and half years that with this new approach in higher education, we are capable to address the most critical challenge of the current Vietnam higher education system – the quality of graduates”.

Met deze toelichting is hopelijk de vraag naar “efficiency en het nut” van de aanwezigheid van zes hogescholen (in één coördinerend project) in Vietnam beantwoord. Nederlandse hogescholen hebben veel te bieden op een vraagstuk dat jarenlang onderbelicht bleef in Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s: de employability van afgestudeerden. De vraag welke bijdrage het beroepsonderwijs kan leveren aan de ontwikkeling van zuidelijke landen wordt steeds nadrukkelijker geagendeerd door (internationale) donoren. De vorige werkgever van de heer Ritzen, de Wereldbank, is hiervoor een belangrijke pleitbezorger geworden. Blijkbaar heeft hij daar als voorzitter van de Universiteit Maastricht geen oog meer voor. Jammer. Van de opmerking van de heer Ritzen trekken wij ons uiteraard weinig aan. Onze buitenlandse partners geven aan baat te hebben bij de inbreng van Nederlandse hogescholen. En daar gaat het ons om.

Arian van Staa
adjunct-directeur HBO-raad

Voor meer informatie over het Vietnam Netherlands Project Higher Education: www.vietnethhep.edu.vn
Op deze site kunnen ook twee relevante papers gedownload worden:

-Increasing responsiveness of higher education: first experiences of a Vietnam-Netherlands cooperation project, geschreven door A. van Staa en dr. Nguyen Thi Le Huong (deputy director Ministry of Education and Training, Vietnam)

-Challenges in Vietnam Higher Education Renovation as seen from University Management Perspectives, geschreven door dr, Nguyen Minh Hong, Dean Faculty of Electrical and Electronic Engeneering, Hung Yen University of Technical Teacher Education, Vietnam


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK