Elektronisch leerdossier moet wel iets toevoegen

Nieuws | de redactie
20 december 2007 | Een elektronisch leerdossier zou meerwaarde kunnen bieden voor de intake van nieuwe studenten, maar vooralsnog voegt het weinig toe. Die conclusie trekt Jos Boonen van Fontys Hogeschool ICT op basis van zijn onderzoek naar proefdossiers van mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo.

Het diploma en de certificaten die nieuwe studenten bij hun aanmelding overleggen, zeggen aardig wat over hun niveau. Maar over welke competenties een student precies beschikt, valt er niet uit op te maken. In 2005 gingen daarom landelijke proeven van start met elektronische leerdossiers. Deze dossiers zouden meer zicht moeten bieden op het kennen en kunnen van nieuwe studenten.

Als een student zich bij meerdere instellingen inschrijft, scheelt het bovendien aan administratieve lasten. De dossiers hoeven namelijk maar één keer te worden gemaakt en zijn vervolgens, na goedkeuring van de student, bij een centrale databank opvraagbaar. Nadat vorig jaar werd geëxperimenteerd met dossiers voor de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hbo, werkt Fontys nu mee aan een proef voor de overstap van mbo naar hbo.

Jos Boonen, die met Frens Vonken acht proefdossiers beoordeelde, ziet op zich wel wat in het idee. ‘Het kan heel nuttig zijn’, vertelt hij op FontysOnline. ‘Maar dan moet het wel iets toevoegen aan wat ik al via de reguliere aanmeldingsformulieren binnen krijg. Dat is nog niet het geval. De dossiers bevatten wel informatie over het behaalde diploma, maar daarmee weet ik nog niet genoeg. Hetzelfde papiertje heeft vaak niet dezelfde inhoud. De informatica- opleiding van ROC Eindhoven besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan programmering. Studenten die daar vandaan komen, hebben daar dus minder les in nodig dan studenten van een ander ROC. Als we een goed doorlopende leerweg willen realiseren, heb ik meer gegevens nodig.’

Naast informatie over kwalificaties en competenties wil Boonen ook graag gegevens over een eventuele handicap. ‘En dan zou ik niet de vraag ‘heb je discalculie’ willen stellen, maar ‘heb je behoefte aan begeleiding.’ Vorige week gaf Boonen zijn bevindingen door aan Minke Wolters, de projectleider binnen Fontys. Of en wanneer Fontys daadwerkelijk met de elektronische leerdossiers aan de slag gaat, hangt mede af van de bevindingen op andere hogescholen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK