Groeit bèta in Nijmegen te hard?

Nieuws | de redactie
19 december 2007 | Nederland snakt naar meer technische en exacte studenten schreeuwen. Toch groeit de Nijmeegse bètafaculteit te hard, stelt decaan  Jan Kuijpers. De groei is mogelijk een gevolg van een soepele omgang met de zogenaamde harde knip tussen bachelor en master, waardoor studenten sneller instromen dan uitstromen.


Studenten kunnen pas aan hun master beginnen als ze hun bachelor afgerond hebben,zo was de gedachte. Kuijpers wil die ‘harde knip’ strenger naleven om studenten te motiveren sneller af te studeren. Kuijpers: ‘Het aantal inschrijvers neemt sinds 1999 toe. Dat willen we graag doorzetten. Tegelijkertijd moeten studenten op hetzelfde tempo uitstromen.’ Uit voorlopige resultaten blijkt dat studenten langer over de bachelor doen dan gewenst.

De plannen voor de hardere knip komen voort uit de wens het onderwijs te verbeteren én uit financiële motieven. Gedurende het komende jaar moet NWI maar liefst 2 miljoen euro bezuinigen, tegenover 1,4 miljoen euro tijdens de afgelopen twaalf maanden. Hoewel de nieuwe financiële gaten grotendeels met extra subsidies moeten worden opgevuld, is Kuijpers evenals de rest van het faculteitsbestuur voorstander van een hardere knip om te besparen.

Dat de harde knip tussen bachelor en master eerder niet werd nageleefd verklaart Kuijpers als volgt: ‘De gedachte was dat je studenten geen plezier deed met een administratieve maatregel die studievertraging zou opleveren. Waarom mag een student geen mastercollege volgen als hij zijn bachelor nog niet heeft?’ Inmiddels blijkt dat studenten zich juist door die zachte knip laten verleiden langer over hun bachelor te doen. Onhandig als je naar het buitenland wil of elders een master wil doen, iets dat Kuijpers wil stimuleren. ‘Wij willen dat elke student minstens drie maanden in het buitenland gaat studeren.’

[met dank aan Voxlog]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK