HBO actief in ‘krachtwijken’

Nieuws | de redactie
13 december 2007 | Een Landelijke Alliantie van veertig maatschappelijke instellingen en organisaties heeft zich aangesloten bij de aanpak van de krachtwijken. Onder het motto 'Vierkant achter de wijk' gaan onder meer de HBO-raad, de Johan Cruyff Foundation en het CWI in die 40 wijken aan de slag. Doekle Terpstra: “De problemen in de wijken vragen om een professionele en doelgerichte aanpak. Hogescholen hebben de kennis en de mensen in huis om dat te leveren.

Hogescholen zijn via de opleidingen, stages en onderzoek betrokken bij de wijken en hun zorgen. We participeren in de opzet van brede scholen, gezonde leefstijl en versterking van de wijkeconomie. Onze studenten, onze docenten en onze lectoren dragen graag een steentje bij. Dat doen we in bijna alle wijken.”

De hogescholen hebben de afgelopen jaren al vele projecten uitgevoerd die op uiteenlopende wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van wijken. Er zijn ervaringen opgedaan, netwerken gevormd en duurzame samenwerkingsrelaties opgebouwd met lokale overheden, woningbouwcorporaties, scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen en instellingen voor amateurkunst.

Het Rijk gaat onder meer de helft van de kosten van een conciërge op elke basisschool in de veertig wijken betalen. Ook komt er in 2008 een bedrag van 53,5 miljoen euro extra beschikbaar om jonge kinderen al vroeg mee te laten doen aan educatieve programmas, de voor- en vroegschoolse educatie. Een stevig deel daarvan komt terecht in de 18 gemeenten met de 40 wijken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK