Het einde van de topopleiding

Nieuws | de redactie
19 december 2007 | Vorige week kwam het eindrapport van de commissie Ruim Baan voor Talent uit. Volgens haar oorspronkelijke opdracht (2004) moest de commissie onderzoeken hoe men topopleidingen in het hoger onderwijs van de grond zou kunnen krijgen. De commissie concludeerde algauw dat ze beter een andere weg kon inslaan. Waarom loopt het hoger onderwijs niet warm voor topopleidingen, vraagt Wes Holleman zich af.Topopleidingen passen niet in het Nederlandse onderwijsbestel. Het probleem is, denk ik, dat alle Nederlandse universiteiten met al hun opleidingen in de eredivisie willen spelen en alle Nederlandse hogescholen met al hun opleidingen in de eerste divisie. Het WO, HBO en MBO zit (evenals het VWO, HAVO en VMBO) vastgeklonken in een hiërarchisch onderwijsbestel. Ieder van hen kiest een hoog diplomaniveau (en een hoog ingangsniveau en strenge selectie-achteraf via het bindend studieadvies), omdat men zich wil profileren ten opzichte van de naast-lagere klasse. Om het wat concreter te maken: de TU/TH- opleidingen (eredivisie) worden op de hielen gezeten door de HBO/HTS-opleidingen (eerste divisie) en deze op hun beurt door de MBO/MTS-opleidingen (hoofdklasse).

Binnen dit hiërarchische bestel is er nauwelijks ruimte voor topopleidingen. Elke reguliere opleiding ambieert een diplomaniveau dat zo hoog is dat topopleidingen daar slechts een fractie bovenuit zullen steken, tenzij ze genoegen nemen met zeer kleine studentenaantallen. Topopleidingen kunnen slechts dan voldoende studenten trekken als de reguliere opleidingen een stapje terug doen en hun geambieerde eindniveau verlagen. Maar de reguliere opleidingen zijn daartoe niet bereid, omdat ze dan degradatie naar een lagere klasse (in casu: verlies van hun accreditatie) vrezen. Ze willen in de hoogst mogelijke klasse blijven spelen en nemen op de koop toe dat vele studenten studieachterstand oplopen of via selectie tijdens het eerste studiejaar naar een lager onderwijstype moeten worden verwezen.

Het gehele artikel van Wes Holleman leest u hier.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK