Hoe leert student zelf kiezen?

Nieuws | de redactie
21 december 2007 | "De talentcoach van de Denktank? Dat is een ramp. Weer een speler op het veld erbij, terwijl de student roch echt zélf moet leren kiezen." Rector Frank van der Duyn Schouten (Tilburg) haalde uit naar elke poging de discussie over de relatie VO-HO af te leiden van wat hij de kern noemde in het VSNU-café: "De universiteiten kunnen niet meer op een natuurlijke manier er op vertrouwen, dat het VWO de drie succesbepalende vakken -Nederlands, Engels en wiskunde- wel goed geeft."

Dat roept direct de vraag op naar wie dan de verantwoordelijkheid heeft te nemen om hier voor te zorgen, zo bleek in het debat. Niet de overheid, aldus de PvdA. Kamerlid Marianne Besselink wil zelfs het werk van de profielcommissies als die van oud-UU-topman Veldhuis “liever loslaten nu.” Zij is voor ‘finetuning’ van onderwijsbeleid en niet langer voor “grote onderwijshervormingen.”

Een talentcoach is niet de oplossing, denkt ook VO-voorzitter Slagter. Hij is wel voor het meer doen letten op “wat de kernkwaliteit van de scholier en student is.” Maar hij ziet wel dat zoiets niet op zichzelf er voor zorgt dat de juiste studiekeuze en het zinnige perspectief op de arbeidsmarkt daarbij gekozen wordt. Dat de profielen in het VO -conform de analyse van de OESO-review- te vroeg ingezet worden in de schoolloopbaan en inhoudelijk lastig opgedeeld zijn, werd breed gedeeld in het cafégesprek van de VSNU. Maar hoe de scholier echt leert kiezen, dat bleek moeilijk. “Veel van hen zijn niet zo gedreven en ik vraag me ook wel af ‘zijn ze op die leeftijd wel toe aan zoiets als een coach die ze onder druk zet te kiezen?'” vroeg een VO-decaan zich af. Hij stelde ook de vraag wie zulke coaches eigenlijk zou bekostigen. Nadat de lerarensalarissen zijn opgetrokken zou dit toch een forse taakvermindering inhouden.

Veel meer concreet resultaat zagen veel sprekers in de inzet van promovendi voor de klas. Combinatiebanen vwo-wo zouden hen inspireren kunen en de kwaliteit en het jeugdig élan in het vwo impulsen geven. Het alternatief voor het VO in den brede zijn in dit opzicht de lectoren en hbo-studenten uit hun kenniskringen. Hen actief te maken binnen het onderwijs, schetste Sijbolt Noorda als mogelijke andere oplossingsrichting, naast de promovendi. De concrete experimenten die in de bètavakken nu al gaande zijn, bieden veel materiaal om van te leren, zo werd duidelijk. WO en vwo hebben elkaar daar reeds langere tijd gevonden. ScienceGuide Student van 2006, Peter Bosma was een voorbeeld van de concrete successen die hier geboekt zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK