Huldiging op OCW

Nieuws | de redactie
11 december 2007 | 2007 was het jaar van de bewustwording van het klimaatvraagstuk én van het besef dat dit ook een grote kans biedt voor innovatie en kennisverniewing en –toepassing. Zeker voor ons land met zijn tradities en specialismen van water, dijken, milieu- en energietechnologie, gaswinning en wat al niet. ScienceGuide, ISO en LSVb hebben daarom een student gezocht die staat voor die kansen ontdekkende benadering. En wij vonden Marten Hillen.

Om 17.00 uur wordt hij op het ministerie van OCW door minister Plasterk ontvangen en gehuldigd.Marten heeft met een groep collega’s uit Delft een grote bijdrage geleverd aan de volledige herziening – zowel fysiek, organisatorische als conceptueel – van het dijkensysteem en wateropvangstelsel rond New Orleans, na de orkaan Katrina en de vreselijke nasleep in de Mississppidelta en in de stad zelf.

Daarbij heeft hij met Royal Haskoning het US Army of Engineers ondersteund, dat de herbouw van de dijken en de waterkeringen rond New Orleans op zich had genomen. Zijn inbreng was daarom zo waardevol, omdat hij gedurig de verbinding onder ogen bracht tussen de technische aanpak en oplossingen en de noodzaak die op nieuwe manieren te bezien om herhalingen van de ramp te voorkomen.

Zo was de input van de studenten uit Nederland van belang voor de Amerikaanse partners, die hen deed inzien, dat niet alleen herstelde dijken de stad voortaan zouden helpen beschermen. Ook de functie van de enorme ‘wetlands’in de delta en de moerassen – de bayou’s – rond de stad blijkt essentieel om de effecten van de orkanen op te vangen.

Met deze gedurfde en baanbrekende inzet in een stad en een streek, waar de klimaatverandering wel heel concreet en zichtbaar werd, heeft Marten heel wezenlijk laten zien wat de kennis en het talent uit ons land wereldwijd kan betekenen. De grote waardering die wij ook vanuit de USA hoorden voor het werk van Marten en zijn collega’s laat bovendien zien dat die kennis en dat talent de kennissector even zovele kansen als respect kunnen bieden.

Om 17.00 uur ontvangt minister Ronald Plasterk Marten namens het kabinet op het ministerie van OCW in Den Haag. Hij zal hem daarbij toespreken, waarna nog enkele andere gasten vanuit de kennissector hem zullen toespreken en huldigen.

De pers is van harte uitgenodigd, er is ruim tijd na afloop voor interviews en gesprekken met de betrokkenen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK