Kennisproductie versterken

Nieuws | de redactie
5 december 2007 |

Hoe kun je kennisproductiviteit van bedrijven testen en een plan maken voor verbetering? Het fundamentele en tegelijk toegepaste proefschrift hierover van Christiaan Stam is tegelijk de eerste wetenschappelijke promotie vanuit een kenniskring van InHolland.

Onze economie is veranderd van een industriële economie naar een op kennis gebaseerde economie waarin het concurrentievoordeel van organisaties wordt bepaald door de mate waarin zij in staat zijn hun kennisbronnen te benutten. Het ontbreken van geschikte technieken om deze kennisproductiviteit zichtbaar te maken, verhindert organisaties om effectief beleid te ontwikkelen gericht op het verbeteren van de op kennis gebaseerde prestaties. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methode waarmee organisaties een diagnose kunnen maken van hun kennisproductiviteit en vervolgens een plan kunnen maken voor verbetering. Aangezien het ontwikkelen van een management methode centraal staat in dit onderzoek, is het opgezet volgens de ontwerpbenadering zoals ontwikkeld door Van Aken (TU Eindhoven).

Na een verkenning van het concept kennisproductiviteit vanuit de perspectieven van kennismanagement en het meten van intellectueel kapitaal, is een methode ontwikkeld (KP-versterker) en vervolgens getest in zeven gevalsstudies. Bij de tests is onderscheid gemaakt tussen vier a-tests waarbij de methode is toegepast door de onderzoeker zelf, en drie ß-tests waarbij de methode is toegespast door derden. Het doel van de ß-tests was om de objectiviteit van de uitkomsten van het onderzoek te vergroten.

In het onderzoek is de KP-versterker gebleken een effectieve methode te zijn voor het plannen van KM-initiatieven. De methode helpt organisaties om bewustzijn te creëren met betrekking tot het belang van kennisproductiviteit, het helpt de kwaliteit van het proces van kenniscreatie inzichtelijk te maken en het helpt een plan te maken voor kennismanagement (KP-statement). De methode kan worden gebruikt om de strategie van de organisatie te vertalen in een plan voor kennismanagement, of om bestaande kennismanagement initiatieven te verbinden met strategische doelen.

Dit promotieonderzoek was een gezamenlijk initiatief van het Lectoraat Intellectual Capital van Hogeschool INHOLLAND  en de Baak.

Volledige proefschrift: http://www.intellectualcapital.nl/promotie/proefschrift.pdf

Stellingen: http://www.intellectualcapital.nl/promotie/stellingen.pdf

Samenvatting in het NL: http://www.intellectualcapital.nl/promotie/samenvattingNL.pdf

Promotie

Datum:     20 december 2007

Tijd:           14.45 uur

Plaats:      Universiteit Twente, Spiegel, zaal 2


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK